Slika prikazuje roko, ki drži kemični svinčnik in piše besedilo na listu papirja.

Poročilo Zavoda INePA o delovanju v javnem interesu 2019-2020

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) ima podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe od leta 2019. Nevladni organizaciji se podeli status v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno. Skladno z določili Zakona […]

Poročilo Zavoda INePA o delovanju v javnem interesu 2019-2020 Preberi več »

EUCROWD project recognized as the success story

At the closing event for the Europe for Citizens Programme 2014–2020 »Citizens For Europe: The Success Stories«, the European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD) project coordinated by Institute for Electronic Participation during 2016-2018 gained recognition as the success story of the Europe for Citizens Programme. The closing event looked at lessons learnt and invited funded projects who

EUCROWD project recognized as the success story Preberi več »

INePA projects in 2021

The list of current projects we are taking part as partner or coordinator. More information about INePA activities in English language are available at https://www.inepa.si/category/english/. Our latest news are also available on Twitter and on Facebook profile. Project name Funding source Work supported Starts Ends Co-Deciding Europe: Civic Tech for Good Governance and Active Citizenship!

INePA projects in 2021 Preberi več »