Pripombe na predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Delovna skupina za izobraževanje v digitalni družbi pri Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), v kateri sodeluje Inštitut za elektronsko participacijo, je pripravila pripombe na predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDVklj). Pripombe se nanašajo na uvodna pojasnila in na posamezne člene predloga zakona ter na nevključevanje nevladnih organizacij v njegovo pripravo glede na določila Resolucije o normativni dejavnosti.

Celotno besedilo pripomb Mreže NVO-VID na predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenost (pdf).

Ključne pripombe mreže NVO-VID na predlog ZSDVklj so naslednje:

1) Vključitev socialno šibkih družbenih skupin, prebivalcev z različnimi invalidnostmi oz. invalidov in starejši od 74 let med med ciljne skupine zakona (načelo digitalna vključenost za vse).

2) Umestitev poznavanja temeljnih človekovih pravic v digitalnem okolju in razumevanje negativnih posledic digitalnih tehnologij med cilje zakona.

3) Dopolnitev opredelitve digitalnih kompetenc, ki so v predlogu zožene na znanja in spretnosti (digitalne kompetence so običajno razumljene kot ene od osmih ključnih kompetenc).

4) Konkretizacija spodbujanja digitalne vključenosti v kontekstu socialne pravičnosti in zelenega prehoda.

5) Nadomestitev neuveljavljenega termina »digitalna medijska znanja« z ustreznejšim terminom »medijska pismenost« v opredelitvi digitalnih kompetenc.

6) Dopolnitev osnovnih digitalnih kompetenc z vključitvijo kritičnega odnosa do digitalnih vsebin, storitev in aplikacij.

7) Širitev upravičenosti do subvencij za nabavo ali posodobitev računalniške opreme tudi na nevladne organizacije, ki si prizadevajo za digitalno vključenost prebivalstva, podarjajo obnovljeno rabljeno računalniško opremo ali imajo status v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

8) Vključitev ustanov med upravičene pravne osebe za podelitev subvencij za dvig digitalnih kompetenc.

9) Širitev prejemnikov digitalnega bona za nakup osnovne računalniške opreme na udeležence vseh višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programov v Republiki Sloveniji, ne samo naravoslovja in tehniških ved.

10) Odprava pogoja izobraževanja za dostop do digitalnega bona za nakup osnovne računalniške opreme za socialno šibke družbene skupine, invalide in starejše.

11) Širitev unovčljivosti digitalnega bona na servisne storitve za popravilo računalniške opreme in nakup rezervnih delov za računalniško opremo.

Mreža NVO-VID poleg tega opozarja tudi na nevključevanje nevladnih organizacij v pripravo predloga zakona ter na neupoštevanje minimalnega priporočila za obveščanje nevladnih organizacij o predlogu zakona (Resolucija o normativni dejavnosti). Mreža zato pričakuje naslednje:

12) Da bodo resorna ministrstva pripravljala in izvajala zakonske in podzakonske akte ter načrte za spodbujanje digitalne vključenosti v dialogu s strokovnimi, zainteresiranimi in ciljnimi javnostmi.

Mreža NVO-VID opozarja tudi na napačno oceno stanja v uvodnih pojasnilih k zakonu in pričakuje, da bo predlagatelj zakona v uvodu zakona popravil napačno in zavajajoče sklicevanje na napredek Slovenije na DESI indeksu.

Naslovna slika: Dim Hou (Unsplash).

Vir besedila: https://www.informacijska-druzba.org/2022/01/24/pripombe-na-predlog-zakona-o-spodbujanju-digitalne-vkljucenosti/.