Predstavitev

Prispevamo k razvoju demokratične in vključujoče digitalne družbe.

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (Zavod INePA) je zasebni zavod, ustanovljen 27. novembra 2007.

Inštitut za elektronsko participacijo deluje kot profesionalna, nepridobitna, neprofitna in neodvisna nevladna organizacija v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah.

Inštitut ima od leta 2019 dalje podeljen status v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

Zavod INePA se ukvarja z razvojem politične demokracije in sodelovanjem javnosti prek družbeno inovativne rabe interneta ter z javnimi politikami informacijske družbe in digitalizacije na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Inštitut je od ustanovitve dalje vodil ali sodeloval kot partner na več kot 40 aplikativnih in razvojnih projektih na področju elektronske participacije, digitalne demokracije, elektronske uprave, odprte vlade, vključujoče informacijske družbe, civilnega dialoga ter razvoja in digitalizacije nevladnega sektorja.

Dejavnosti inštituta obsegajo analize, raziskave, strokovno svetovanje, mreženje, informiranje, zagovorništvo, izobraževanje, upravljanje spletnih orodij, vključevanje ciljnih skupin, vzpostavljanje spletnih skupnosti, moderiranje komunikacijskih procesov na spletu in vključevanje digitalnih orodij v demokratične postopke.

Zavod INePA je uvrščen na seznam ključnih akterjev eParticipacije v Evropski uniji (poročilo European eParticipation Study 2009).

Inštitut je ustanovni član nacionalne vsebinske Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), član evropske mreže European Citizen Action Service (ECAS) in član razvojnega centra CNVOS.

Kontaktna oseba: mag. Simon Delakorda (e-naslov: simon.delakorda@inepa.si, telefon: 041 365 529).