Storitve Zavoda INePA

Inštitut za elektronsko participacijo izvaja za naročnike naslednje storitve na področjih digitalne demokracije, informacijske družbe in digitalne preobrazbe:

  • priprava analiz, poročil, študij, evalvacij in priporočil;
  • izvajanje usposabljanj, delavnic in predavanj;
  • strokovno svetovanje pri razvoju mobilnih in spletnih aplikacij;
  • izvajanje spletnih raziskav;
  • upravljanje in moderiranje spletne komunikacije;
  • strokovna podpora in prenos znanj;
  • organizacija in moderiranje (spletnih) lokalnih, nacionalnih in mednarodnih dogodkov (razprave, posvetovanja, dialogi in konference);

Reference opravljenih storitev

1. Expert contribution to the project and associated deliverables relating to evaluation of the Ukraine Public Consultation Program Phase-II (2022-2023)

Naročilo se nanaša na pripravo in izvedbo evalvacije projekta, strokovni prispevek k njegovi izvedbi ter pripravo poročila z oceno učinkov projekta. Naročnik The Consultation Institute. Vrednost naročila znaša 11.600,00 USD. Izvajanje projekta je ustavljeno.


2. TechCamp Slovenija (2022)

Vsebinska in administrativna podpora pri organizaciji regionalnega večdeležniškega dogodka na temo kibernetske varnosti. Naročnik Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani. Vrednost naročila znaša 2.250,00 USD.


3. Global Citizens’ Dialogue »We, the Internet« (2020)

Izvedba razprave o prihodnosti interneta z metodo vodenega in informiranega posvetovanja z občani. Zavod INePA je v sodelovanju s partnerskimi nevladnimi organizacijami organiziral dva spletna občanska dialoga v Sloveniji, v katerih je sodelovalo 100 udeležencev. Naročnik Missions Publiques. Finančni delež Zavoda INePA je znašal 1.300,00 EUR. Pripravo poročila občanskega dialoga za Slovenijo je financiralo Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije Ljubljana v višini 400,00 EUR.


4. Pametni glas nevladnih organizacij (2015-2019)

Strokovna podpora pri razvoju mobilne aplikacije in moderiranju komunikacije z nevladnimi organizacijami in občani pri identifikaciji lokalnih potreb, podajanju pobud ter zbiranju javne podpore. Naročnika Društvo za podporo civilne družbe in Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a v okviru projektov Stičišče NVO osrednje Slovenije in ZLHT – Regionalni center NVO. Vrednost naročila je znašala 3.000,00 evrov.


5. Tržna analiza portala eUprava s predlogi sodobnih inovativnih e-storitev (2017)

Zunanja strokovna podpora pri izvedbi segmenta analize, ki se je nanašala na podportal E-demokracija. Naročnik CorpoHub d.o.o. Vrednost naročila je znašala 2.000,00 evrov.


6. Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori (2014-2016)

Usposabljanje ciljnih skupin in strokovna podpora za uporabo orodij e-participacije pri naslavljanju pravic žensk in neenakopravnosti spolov v javnosti in med političnimi akterji v Črni gori. Naročnik Ekvilib Inštitut. Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vrednost naročila je znašala 2.800,00 evrov.


7. Democratic Ownership and Civic Participation in Europe (2015)

Vsebinska priprava in vzpostavitev večjezikovnega spletnega vprašalnika na temo evropske identitete in evropskega državljanstva, interpretacija skupnih podatkov, priprava priporočil za civilno družbo in evropske institucije ter izvedba predavanje o demokratični e-participaciji ravni EU na mednarodni konferenci. Naročnik Društvo za razvoj podeželja (LAZ). Vrednost naročila je znašala 820,00 evrov.


8. Vzpostavitev sistema e-participacije (2013-2014)

Strokovna podporo pri vzpostavljanju orodij e-participacije na spletni strani naročnika ter prenos znanja za njihovo upravljanje v okviru zagovorniških aktivnosti in vključevanja v civilni dialog. Naročnik SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Vrednost naročila je znašala 700,00 evrov.


9. Citizens Participation Week (2012-2013)

Vzpostavitev in vsebinska posodobitev spletne podstrani za potrebe informiranja o Tednu državljanske participacije, ki je poteka v različnih državah Evrope. Naročnik Central and Eastern Europe Citizens Network. Vrednost naročila je znašala 1.000,00 evrov.


10. ACTA – Active citizens take action (2012-2013)

Strokovna vsebinska podpora za področji elektronske participacije in demokratičnih tveganj digitalne družbe, soorganizacija konference ACTA v Mariboru ter izvedba spletne razprave o avtorskih pravicah, piratstvu in zasebnosti za mlade v različnih evropskih državah. Naročnik Za in proti, zavod za kulturo dialoga v okviru programa Evropa za državljane. Vrednost naročila je znašala 1.000,00 evrov.


11. CEE CN E-participation survey (2011-2012)

Izvedba raziskave o stanju na področju elektronske participacije med članskimi nevladnimi organizacijami mreže CEE CN. Raziskava, ki je potekala s pomočjo spletnega vprašalnika, se je nanaša na podatke in informacije o politikah, zakonodaji, deležnikih, projektih, virih, znanju, spletnih orodjih, izzivih in potrebah na področju e-participacije. Naročnik Central and Eastern Europe Citizens Network. Vrednost naročila je znašala 3.600 evrov.