Status v javnem interesu

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo ima na podlagi odločbe Ministrstva za javno upravo št. 007-360/2018/277 z dne 7. novembra 2019 podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.


Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno (1. odstavek 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah).