Status v javnem interesu

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo ima na podlagi odločbe Ministrstva za javno upravo št. 007-360/2018/277 z dne 7. novembra 2019 podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.


Skladno z določili Zakona o nevladnih organizacijah objavljamo poročila Inštituta za elektronsko participacijo o delovanju v javnem interesu, ki jih vsako drugo leto od podelitve statusa predložimo ministrstvu, pristojnemu za informacijsko družbo.

Poročilo Zavoda INePA o delovanju v javnem interesu 2021-2022.

Poročilo Zavoda INePA o delovanju v javnem interesu 2019-2020.


Skladno z določili Zakona o nevladnih organizacijah objavljamo tudi sprejet program bodočega rednega delovanja v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.


Davčni zavezanec rezident lahko do 1 % svoje dohodnine nameni za financiranje delovanja nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu, ki so upravičene do donacij.

Pregled prejetih donacij Inštituta za elektronsko participacijo iz naslova dohodnine po letih:

LetoDonacije v evrih
202234,16 €
202153,42 €
20209,47 €

Donacije iz naslova dohodnine so bile porabljene za plačilo zakupljenih spletnih naslovov, na katerih gostujejo spletne strani Inštituta za elektronsko participacijo.

Posameznik/-ca, ki želi darovati del dohodnine, lahko izpolni obrazec za namenitev dela dohodnine na https://www.cnvos.si/enprocent/ ali prek sistema eDavki.


Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno (1. odstavek 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah).