Slika prikazuje roko, ki drži kemični svinčnik in piše besedilo na listu papirja.

Poročilo Zavoda INePA o delovanju v javnem interesu 2021-2022

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) ima podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe od leta 2019. Nevladni organizaciji se podeli status v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno. Skladno z določili Zakona o nevladnih organizacijah objavljamo poročilo Zavoda INePA o delovanju v javnem interesu z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih v letih 2021 in 2022 ter program bodočega delovanja za leti 2023 in 2024.

Poročila Inštituta za elektronsko participacijo o delovanju v javnem interesu so dostopna na povezavi https://www.inepa.si/status-v-javnem-interesu/.