Zaposleni

mag. Simon Delakorda, univ. dipl. pol., direktor Inštituta za elektronsko participacijo


Mag. Simon Delakorda se ukvarja s področjem demokracije v digitalni družbi. Leta 2002 je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani diplomiral na temo elektronske okoljske demokracije, leta 2009 pa magistriral s področja elektronske participacije v institucijah Evropske unije. Leta 2007 je ustanovil Inštitut za elektronsko participacijo, na katerem se raziskovalno in aplikativno ukvarja z e-participacijo v nevladnem sektorju, e-demokracijo v okviru e-uprave in javnimi politikami na področju digitalizacije. Od leta 2014 je koordinator zagovorništva pri Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID).

Nastopa kot predavatelj in moderator na mednarodnih strokovnih dogodkih ter ima 15 let izkušenj z evropskimi projekti iz 7. okvirnega programa EU, Norveškega finančnega mehanizma za regionalno sodelovanje ter programov Evropa za državljane in Erasmus+.


Službeni e-naslov: simon.delakorda@inepa.si


Članstvo in funkcije v strokovnih skupinah in združenjih


Sodelovanje na projektih

Referenčni portfolio tekočih in zaključenih projektov.


Nagrade in priznanja

 • Priznanje Slovenskega politološkega društva za uveljavljanje politologije kot stroke v praksi 2023;
 • Best Paper Award v kategoriji »Case studies and empirical research papers« mednarodne konference Central and Eastern European eGov Days 2014;
 • Editor’s Choice priznanje portala ePractice.eu za spletni forum Evropske-razprave.si 2007;
 • nagrada za zmagovalno študentsko delo na Festivalu Memefest 2004;
 • nagrada za izvirno študentsko nalogo občine Dobrovnik 2004;
 • štipendija Slovenske znanstvene fundacije v študijskem letu 2002/2003;
 • priznanje za Najbolj inventivne in podjetniško usmerjene projekte 2002.

Izbrana bibliografija s področja e-participacije, informacijske družbe in digitalizacije

 1. Delakorda, Simon, Kristijan Tkalec, Eduard Filipas in Sabina Janičijević. 2023. Krepitev digitalne suverenosti nevladnih organizacij s podpornim okoljem za uporabo odprtokodne programske opreme – Na-prostem.si. Konferenca Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi VIVID 2023. Ljubljana: Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, Društvo Rampa, Zavod Rhea in Beletrina.

 2. Maldžiski, A., Lupi, A., Crescini, E., Henkens, E., Scarafoni, G., Ferreira, M., Nuytemans, M., Pappalardo, S., Delakorda, S. in Mirenzi, V. (2022). Study on digital participation tools for youth engagement in local governance. DYPALL Network.

 3. Delakorda, Simon. 2020. Evropska politika in prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021 na področju digitalne preobrazbe: Pregled stanja in pričakovanja nevladnih organizacij. SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

 4. Delakorda, Simon. 2020. Vključujoča digitalna družba. V A. Aralica (ur.), Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani – poročilo nevladnih organizacij o ciljih trajnostnega razvoja 2020 (str. 58-61). SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

 5. Blatnik, Stanko, Simon Delakorda in Ana Pleško. 2019. Nevladne organizacije in neformalno izobraževanje za informacijsko družbo. Konferenca Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi VIVID 2019. Ljubljana: Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, Inštitut za elektronsko participacijo.

 6. Delovna skupina za politike in zakonodajo informacijske družbe. 2019. Problemska izhodišča za načrtovanje kohezijske politike Slovenije na področju digitalizacije (elaborat). Uredil Simon Delakorda, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Ljubljana: Inštitut za elektronsko participacijo.

 7. Delakorda, Simon. 2017. eDemocracy practices in Slovenia: a quest for governance impact through an online deliberation. Strokovni prispevek za publikacijo »eDemocracy and eParticipation: The precious first steps and the way forward« (str. 67-71). Bruselj: Evropski liberalni forum.

 8. Delakorda, Simon. 2017. Electronic public sphere of non-governmental organisations addressing digital society risks. Znanstveni članek predstavljen na mednarodni konferenci doktorskih študentov, 15. september 2017. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

 9. Delakorda, Simon. 2015. Ensuring meaningfulness of the cooperation in democratic life of the European Union. V Project: Democratic Ownership and Civil Participation in Europe: Dissemination booklet, 23-24. Ljubljana: Društvo Laz.

 10. Elena Sánchez-Nielsen, Deirdre Lee, Eleni Panopoulou, Simon Delakorda in Gyula Takács. 2014. Engaging Citizens in Policy Issues: Multidimensional Approach, Evidence and Lessons Learned. V Electronic Participation, ur. Efthimios Tambouris, Ann Macintosh in Frank Bannister, 102-113. 6th IFIP WG 8.5 International Conference Proceedings (ePart 2014), Dublin, Ireland, September 2-3, 2014. Berlin, Heidelberg: Springer.

 11. Delakorda, Simon. 2014. Electronic Participation and Non-governmental Organisations in Central and Eastern Europe. V eGovernment: Driver or Stumbling Block for European Integration?, ur. Alexander Balthasar, Hendrik Hansen, Balázs Konig, Robert Müller-Török and Johannes Pichler, 409-419. Proceedings of the CEEeGov Days, Budapest, Hungary, May 8- 9, 2014. Vienna: Austrian Computer Society 2014.

 12. Delakorda, Simon. 2013. Theoretical approaches to non-governmental organizations as democratic actor of electronic public sphere (PhD Colloquium paper presented at the 5th International conference on eParticipation), 17-19 September 2013 Koblenz, Germany.

 13. Delakorda, Simon, Matej Delakorda in Mateja Delakorda. 2012. Izzivi sodelovanja nevladnih organizacij z gospodarstvom in znanostjo na evropskih projektih. V Zotkin mrežnik – Časopis projekta ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost, ur. Anja Soršak, 25-28. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

 14. Delakorda, Simon in Matej Delakorda. 2011. Vloga slovenskih nevladnih organizacij v razvoju elektronske demokracije. V Zotkin mrežnik – Časopis projekta “ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost”, ur. Anja Soršak, 21-24. Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Ljubljana.

 15. Delakorda, Simon in Matej Delakorda. 2009. Contribution to democratization of the EU Council presidency: NGO’s eparticipation portal Predsedovanje.si. V Electronic participation: proceedings of ongoing research, general development issues and projects of ePart 2009, ur. Efthimios Tambouris in Ann Macintosh, 147-156. ePart 2009, 1st International conference Linz, Austria, September 1-3, 2009. Linz: Trauner Verlag Universität.

 16. Delakorda, Simon, Matej Delakorda in Zoran Mihajlović. 2009. Prvi primeri video e-participacije 2.0 v Sloveniji. V Življenje na digitalnem planetu, ur. Franci Pivec, str. 10-11. Revija Svobodna misel št. 23/2009, priloga Novi razgledi št. 7/2009. Ljubljana: Svobodna misel d.o.o.

 17. Delakorda, Simon. 2008. Zakaj e-demokracija v javni upravi?: družboslovni pogled. V XVII. Posvetovanje Sistemi za upravljanje z dokumenti, ur. Milan Selan et al, str. VII-1-VII-9. DOK_SIS 2008, Kranjska gora, 24.-26. september 2008. Ljubljana: Media.doc.

 18. Delakorda, Simon in Delakorda Matej. 2008. E-demokracija v slovenskem nevladnem sektorju. V Skupaj smo močnejši! pametnejši, lepši…, ur. Borut Osonkar, str. 59-68. Zbornik prispevkov z druge konference nevladnih organizacij Podravja (16.– 17.10.2008). Maribor: Zavod PIP.

 19. Delakorda, Simon. 2008. Izzivi tehnokratskega razumevanja e-participacije državljanov v slovenski e-upravi. V Informacijska družba: multidisciplinarni pogledi / Information society: multidisciplinary approaches, ur. Uroš Pinterič in Urša Šinkovec, 183-210. Fakulteta za uporabne družbene študije, Nova Gorica.

 20. Delakorda, Simon. 2007. Citizens’ forum: the first successful eDemocracy initiative in the Republic of Slovenia? V Expanding the knowledge economy: issues, applications, case studies, ur. Paul Cunningham in Miriam Cunningham, 449-459. Amsterdam: Ios Press.

 21. Delakorda, Simon. 2006. Models of democracy and the design of Slovenian political party websites. V Social informatics: an information society for all? In remembrance of Rob Kling, ur. International Federation for Information Processing, 279-295. Proceedings of the seventh international conference on human choice and computers (HCC7), Maribor, Slovenia, September 21-23, 2006.

 22. Delakorda, Simon. 2003. Prvi poskusi digitalne demokracije v Sloveniji. Teorija in praksa 40 (3): 499-513.