Izkaznica Zavoda INePA

Logo:

Polni naziv: Zavod Inštitut za elektronsko participacijo

Skrajšan naziv: Zavod INePA

Naslov / sedež: Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana, Slovenija (lokacija)

Telefon: 041 365 529

E-naslov: info@inepa.si

Spletna stran: http://www.inepa.si

Facebook: https://www.facebook.com/institut.inepa

Twitter: http://twitter.com/Institut_INePA

Matična številka: SI2350041000

ID št. za DDV: 64376435 (zavod ni zavezanec za DDV)

Št. transakcijskega računa: SI56 6100 0001 7608 466.

Transakcijski račun odprt pri: Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, BIC/SWIFT: HDELSI22.

Pravnoorganizacijska oblika: zavod (zasebni)

Šifra dejavnosti: M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

Področja dejavnosti: elektronska participacija, digitalna demokracija, elektronska uprava, politike digitalizacije, digitalna preobrazba nevladnega sektorja, vključujoča informacijska družba

Datum ustanovitve: 5. november 2007

Datum vpisa v sodni register: 21. november 2007

Zavod zastopa: direktor