Vabilo: okrogla miza Digitalna preobrazba Slovenije

Slovensko politološko društvo (SPOD) in Katedra za teoretsko analitsko politologijo vabita na okroglo mizo »Digitalna preobrazba Slovenije: med tehnološkim determinizmom, privatizacijo javnih politik in njihovo demokratizacijo«, ki bo v ponedeljek, 4. marca 2024, ob 15.30h v predavalnici št. 8 v prostorih knjižnice na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5 v Ljubljani.

Po skoraj dveh desetletjih ima država Slovenija v okviru izvršne veje oblasti ponovno vzpostavljen samostojni vladni resor pristojen za področje informacijske družbe. Novo nastalo Ministrstvo za digitalno preobrazbo izvaja javne politike, ki se nanašajo na digitalizacijo družbe, digitalno vključenost, elektronske komunikacije, informacijsko varnost in informatiko v državni upravi. Hkrati sta področji digitalne preobrazbe in z njo povezane digitalizacije v ožjem pomenu izrazito horizontalni, kar vodi v oblikovanje in izvajanje ukrepov s strani različnih resornih ministrstev.

Različni pristopi k javno političnemu upravljanju in regulaciji področja digitalne preobrazbe kažejo na čedalje močnejši vpliv digitalnih tehnologij na delovanje družbe, gospodarstva in demokracije ter življenja posameznikov/c. Čezsektorska, večnivojska in rizična narava digitalnih tehnologij zato terja čedalje večjo pozornost odločevalcev na nacionalni, evropski in globalni ravni. Ekonomska in družbena moč, ki se napajata iz tehnološkega razvoja in posledična krepitev politične moči tehnoloških akterjev pa kliče po strokovni obravnavi oblikovanja in izvajanja javnih politik na področju digitalne preobrazbe.

Namen okrogle mize je skozi prizmo interdisciplinarnega pristopa izpostaviti praktične vidike in teoretske refleksije digitalne preobrazbe z vidika demokratične participacije, zaupanja v upravljanje javnih politik ter političnih razmerij med tehnologijo in družbo.

Posebna pozornost v povezavi z javno politiko, institucionalno ureditvijo in političnim stilom oz. kulturo upravljanja digitalne preobrazbe bo namenjena kritični obravnavi razmerij moči med državo in interesnimi skupinami, privatizaciji odločanja v izvršni veji oblasti, prenosu državnih pristojnosti na servisne storitve zasebnega sektorja ter vplivu tehnološkega determinizma in digitalnega kapitalizma na družbeni in okoljski razvoj.

Z dogodkom želimo tudi spodbuditi samokritični premislek politološke znanosti in stroke o ustreznih teoretskih podlagah in metodoloških pristopih za kritično raziskovanje, razumevanje in intervencije na področju digitalne preobrazbe. Hkrati pa opozoriti na politološko relevantna vprašanja v kontekstu razmerja med političnim in digitalnim, ki ostajajo podraziskovana oz. spregledana.

Na okrogli mizi bodo sodelovali prof. dr. Andrej A. Lukšič (FDV UL), prof. dr. Ljupčo Todorovski (FMF UL), prof. dr. Tina Jukić (FU UL), dr. Andrej Vozlič (zasebni raziskovalec) in mag. Simon Delakorda (INePA).

Lepo vabljeni!

Prof. dr. Marko Hočevar (predsednik SPOD)

Melika Mahmutović (generalna sekretarka SPOD)