Slika prikazuje roko, ki drži kemični svinčnik in piše besedilo na listu papirja.

Poslovno poročilo Zavoda INePA v letu 2023

Inštitut za elektronsko participacijo je v letu 2023 sodeloval kot partner na dveh evropskih projektih na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo (CODE) in področju vključevanja civilne družbe v oblikovanje politik digitalne preobrazbe (CODIS). Prav tako je sodeloval v nacionalnem projektu digitalnega vključevanja nevladnih organizacij in njihovih uporabnikov s pomočjo odprtokodne programske opreme in storitev (Na-prostem).

V okviru humanitarne akcije Namizni računalniki za prizadete v poplavah, ki so prizadele Slovenijo avgusta 2023, je Zavod INePA v okviru Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo sodeloval pri razdeljevanju računalniške opreme Društva Duh časa.

Kot član evropske mreže ECAS je sodeloval v Skupini za digitalno preobrazbo v okviru Konvencije civilne družbe o prihodnosti Evrope, ki je v okviru vizije za bolj demokratično, socialno in okoljsko pravično Evropsko unijo pripravila priporočila in predloge aktivnosti za Digitalno preobrazbo EU, ki nikogar ne pušča v ozadju (pdf).

Na nacionalni ravni je Zavod INePA prispeval h krepitvi nevladnih organizacij kot deležnika digitalne preobrazbe Slovenije prek koordinacije Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. V okviru mreže si je prek spodbujanja uporabe odprtokodnih programov in storitev prizadeval za digitalno suverenost in tehnološko nevtralnost nevladnega sektorja.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je avgusta 2023 Inštitutu za elektronsko participacijo po pregledu dvoletnega poročila o delu in prihodnjega programa dela potrdilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

Direktor Zavoda INePA, mag. Simon Delakorda, je 7. decembra 2023 na letni konferenci Slovenskega politološkega društva prejel Priznanje za uveljavljanje politologije kot stroke v praksi.

Zavod INePA je v letu 2023 dosegel naslednje rezultate v okviru letnega načrta dela:

  • sodeloval kot nosilec in partner v petih evropskih in nacionalnih projektih;
  • (so)organiziral 4 dogodke in sodeloval na 13 strokovnih dogodkih;
  • objavil 3 strokovne prispevke;
  • izvedel 6 delavnic za nevladne organizacije za uporabo odprtokodne programske opreme;
  • prispeval k razvoju podpornega okolja nevladnih organizacij v okviru vsebinske Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo (dosežki v letu 2023);
  • organiziral 2 tiskovni konferenci in pripravil 3 sporočila za javnost;
  • povečal število prijateljev na Facebook-u na 662 in imel 492 sledilcev na Twitter-ju.

Poslovni prihodki zavoda v letu 2023 so znašali 35.343,77 evrov. Stroški in odhodki so znašali 34.872,42 evrov. Zavod je imel presežek prihodkov v višini 471,35 evrov. Vsi prihodki so bili pridobljeni iz naslova projektov na javnih razpisih in izvajanja storitev na trgu na področjih in za dejavnosti, za katere je zavod registriran v skladu z Aktom o ustanovitvi.

Celotno poslovno poročilo Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo za leto 2023 je dostopno na povezavi https://www.inepa.si/poslovna-porocila/.

Naslovna slika: Scott Graham (Unsplash).