Priznanje za uveljavljanje politologije kot stroke v praksi

Direktor Inštituta za elektronsko participacijo, mag. Simon Delakorda, je na konferenci Politika v času skrajnosti prejel Priznanje za uveljavljanje politologije kot stroke v praksi. Tradicionalno konferenco, ki je obeležila Slovenski politološki dan, sta soorganizirala Slovensko politološko društvo in Oddelek za politologijo, FDV.

Priznanja Slovenskega politološkega društva za leto 2023 so prejeli tudi zasl. prof. ddr. Rudi Rizman za življenjsko delo in Uroš Esih za promocijo politologije v javnosti.

Osrednja tema konference so bile različne krize v 21. stoletju ter premišljanje možnih alternativ. Na dveh okroglih mizah in sedmih klasičnih panelih so bile naslovljene ključne problematike v 21. stoletju: okoljska kriza in podnebni zlom, vojne, demokratične inovacije, umetna inteligenca, vloga EU v svetu in Zahodnem Balkanu, spreminjanje kapitalističnih modelov rasti in industrijskih odnosov vsled kriz, konec multilateralizma ter vzpon multipolarnosti.

Zahvala mag. Simona Delakorde ob prejemu priznanja Slovenskega politološkega društva za leto 2023 za uveljavljanje politologije kot stroke v praksi:

Iskrena hvala Slovenskemu politološkemu društvu za Priznanje za uveljavljanje politologije kot stroke v praksi. Hvaležen sem vsem vam, s katerimi sodelujemo oz. smo sodelovali na skupnih projektih in še posebej kolegicam in kolegom, ki prispevate k razvoju politologije kot znanstvene vede in stroke. Hvala tudi Inštitutu za elektronsko participacijo in Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), ki mi omogočata uresničevanje strokovnega poslanstva v praksi.

Na Inštitut za elektronsko participacijo smo ponosni, da so delo in prizadevanja naših sodelavcev prepoznani s strani akademske in strokovne skupnosti.

Prejemnikom priznanj Slovenskega politološkega društva iskreno čestitamo!