Konzorcijski NVO projekt Na-prostem.si za pravično digitalno družbo

Konzorcij nevladnih organizacij je predstavil rezultate projekta Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov. Projekt ozavešča o dostopnosti digitalnih storitev, uporabnikom omogoča prost dostop do preverjenih odprtokodnih programov in storitev ter ponuja usposabljanja za njihovo uporabo. Odprtokodni programi in storitve so namreč finančno dostopnejši, ponujajo udobno delovno okolje, pa tudi suverenost, trajnost, varnost in lasten nadzor.

V minulih dveh letih so partnerji na projektu izvedli 102 usposabljanji za uporabo preverjenih odprtokodnih programov in storitev ter nevladnim organizacijam in ciljnim skupinam z vse Slovenije v trajno last razdelili več kot 200 obnovljenih računalnikov s prosto dostopnim programjem. Delovali so v Mariboru, Ljubljani, Postojni ter v nekaterih manjših slovenskih krajih in vaseh.

V okviru projekta je vzpostavljeno podporno okolje mentorjev za izvajanje usposabljanj in nudenje pomoči uporabnikom prek spletne strani https://www.na-prostem.si/, na kateri so dostopne koristne informacije, video vodiči in uporabniški forum.

Pomemben vidik projekta predstavlja zagovorništvo za pravično in trajnostno digitalno družbo, ki opozarja na vprašanja družbenih vrednot v povezavi z digitalnim tehnologijami. Pomembno je namreč, da nevladne organizacije ostanejo kritičen in suveren akter v odnosu do države in tehnoloških korporacij, pri tem pa ima pomembno vlogo lastna digitalna infrastruktura, ki jo lahko zagotovi odprta koda.

Evropska komisija je v svojem Poročilu o napredku izvajanja zavez Berlinske deklaracije projekt Na-prostem izpostavila kot pozitivni premik na področju promocije temeljnih pravic in demokratičnih vrednot v digitalni sferi Slovenije. Kot primer dobre prakse odprtih in prostih informacijsko-komunikacijskih tehnologij je bil prepoznan tudi s strani EU platforme Joinup.

Aktivnosti projekta bodo po njegovem zaključku potekale v okviru Zadruge Na-prostem, ki bo tesno sodelovala z Digitalnim središčem nevladnih organizacij. Projekt Na-prostem.si je plod dolgoletnega sodelovanja nevladnih organizacij Beletrine, Društva Rampa Lab, Društva Ljudmila, Inštituta za elektronsko participacijo, Društva Duh časa, Studia 12, Društva LUGOS in Zavoda Rhea, ki so vključene v Mrežo NVO-VID.

Projekt Na-prostem.si je financiralo Ministrstvo za javno upravo.

Viri:

Povzeto in dopolnjeno po https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/konzorcijski-nvo-projekt-na-prostem-za-pravicno-digitalno-druzbo/690950.

Video posnetek predstavitve rezultatov projekta https://www.youtube.com/watch?v=79QSCqPA9KQ.

Izjave govork in govorcev na predstavitvenem dogodku https://video.na-prostem.si/w/vU61S4h8JUCBvLtsqRm2KP.

Naslovna fotografija: Studio 12.