Slika prikazuje roko, ki drži kemični svinčnik in piše besedilo na listu papirja.

Poslovno poročilo Zavoda INePA v letu 2021

V letu 2021 je Inštitut za elektronsko participacijo nastopil kot partner na dveh evropskih projektih na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo (CODE Europe in Digital Participation Tools for Youth Engagement in Local Governance). Izvajal je koordinacijo Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID) in prispeval h krepitvi nevladnih organizacij kot deležnika digitalne preobrazbe Slovenije. Deloval je v skupini za digitalno preobrazbo Evrope pri Konvenciji civilne družbe o prihodnosti Evrope ter bil med pobudniki za vzpostavitev Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri Slovenski digitalni koaliciji.

Direktor Zavoda INePA mag. Simon Delakorda je sodeloval v posvetovalni skupini za pripravo Strategije digitalnega razvoja Ljubljane in kot predstavnik mreže NVO-VID v medresorski delovni skupini za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje Strategije digitalnih javnih storitev.

Postavljena je bila nova spletna stran zavoda http://www.inepa.si. Evropski projekt EUCROWD, katerega je koordiniral Zavod INePA, je bil s strani Programa Evropa za državljane prepoznan kot primer uspešno zgodbe.

Celotno poslovni poročilo je dostopno na povezavi https://www.inepa.si/poslovna-porocila/.

Naslovna slika: Scott Graham (Unsplash).