Vzpostavljena Strateška skupina za družbene vidike digitalizacije

Na pobudo Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je potekal uvodni sestanek strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri Slovenski digitalni koaliciji. Osnovni cilj strateške skupine je krepitev vključenosti in zaupanja prebivalstva v digitalno preobrazbo, pri čemer digitalizacija ni razumljena kot cilj, ampak sredstvo na poti do vključujoče, demokratične in trajnostno usmerjene sodobne družbe. Skupina bo zagovarjala kakovostno življenje v digitalni družbi in digitalizacijo po meri ljudi, pri tem bo izhajala iz temeljnih človekovih pravic in načel trajnostnega razvoja.

Delovanje strateške skupine za družbene vidike digitalizacije se bo primarno nanašalo na naslednja področja:

  • vrednote in človekove pravice v digitalnem prostoru;
  • e-vključenost in e-dostop za vse družbene skupine;
  • uporabnikom prijazne in zaupanja vredne e-storitve;
  • odprta in pregledna e-uprava;
  • digitalna demokracija;
  • digitalna kultura in umetnost;
  • politike in ukrepi za trajnostni in zeleni razvoj digitalne družbe;
  • krepitev zmogljivosti deležnikov za digitalizacijo družbe.

Ustanovitev skupine naslavlja potrebo po učinkovitejšemu, bolj osredotočenemu in uspešnejšemu večdeležniškemu reševanju družbenih izzivov digitalizacije Slovenije na strateški in operativni ravni. Skupina bo opozarjala na zapostavljena vprašanja digitalne preobrazbe kot so problematika zaupanja, digitalna izključenost družbenih skupin ter socialni, etični, uporabniški vidiki digitalnih tehnologij.

Sestava strateške skupine se bo oblikovala postopoma in bo vključevala predstavnike ustanovnih deležnikov Slovenske digitalne koalicije ter ostale zainteresirane deležnike in posameznike.

Vsebinska izhodišča in zapisniki strateške skupine za družbene vidike digitalizacije so dostopni na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/digitalna-koalicija/#zapisniki.

Naslovna slika: Vlad Hilitanu (Unsplash).

Vir besedila: https://www.informacijska-druzba.org/2021/07/07/vzpostavljena-strateska-skupina-za-druzbene-vidike-digitalizacije/.