Posnetek upravljalnika programske opreme Linux Mint z naborom odprtokodne programske opreme

Prednosti odprtokodnega programja za digitalno preobrazbo nevladnih organizacij

Članek predstavlja prednosti uporabe preverjene odprtokodne programske opreme za digitalno preobrazbo nevladnih organizacij z vidika dostopa do digitalnih tehnologij, pridobivanja digitalnih kompetenc in preobrazbe v “odprto organizacijo”.

Najpogostejše prednosti preverjenega odprtokodnega programja so brezplačna uporaba, neodvisnost od ponudnikov, sodelovanje pri razvoju, kakovost, učinkovitost, varnost ter trajnostna in etična načela. Odprtokodno programje in storitve se kažejo kot zanesljiva izbira za digitalizacijo nevladnega sektorja, ki temelji na pravičnosti, dostopnosti in suverenosti.

Ključni pojmi: digitalizacija, digitalna preobrazba, nevladne organizacije, odprta koda, prosto programje, digitalne kompetence, digitalna suverenost, odprta organizacija.

Članek je v pdf formatu dostopen na povezavi https://www.inepa.si/wp-content/uploads/2023/02/Prednosti-odprtokodnega-programja-za-digitalno-preobrazbo-NVO_Delakorda.pdf pod pogoji licence Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna (CC BY 4.0).


Sklepne misli

Odprta koda je v nevladnem sektorju izvorno predstavljala prostor alternativnega inoviranja in produkcije tako za tehnološke navdušence, kot za kulturne in umetniške ustvarjalce. V zadnjem času se odprtokodno in prosto dostopno programje ter storitve kažejo kot zanesljiva izbira za digitalno preobrazbo nevladnega sektorja. Tako po vrednotni oz. etični plati kot tudi po praktični vrednosti za vsakdanje delo in komunikacijo v digitalni družbi. Z razvojem odprtokodnih standardov in združljivostjo s komercialni programi in storitvami, je postala odprtakoda resna alternativa plačljivim programom. Tipičen takšen primer je pisarniški paket LibreOffice.

Kljub temu si bodo tehnološke korporacije še naprej prizadevale ohranjati odvisnost nevladnega sektorja prek različnih donacijskih shem programske opreme, ki ponujajo komercialne programe po zelo nizkih cenah. Tovrstne donacijske sheme, zapakirane v t.i. družbeno odgovornost, ne dovoljujejo digitalne suverenosti z vidika zaščite pred nadzorom, varovanja podatkov in samostojnosti pri uporabi strojne in programske opreme ter spletnih storitev. To so namreč ključni elementi neodvisnega delovanja nevladnih organizacij.

Odprta koda je s tega vidika pomembna tudi zato, ker odpira vprašanje: »Kakšna digitalizacija in digitalna preobrazba sta primerni za kakšen nevladnih sektor?«. Država Slovenija je do sedaj izdatno podpirala digitalizacijo gospodarstva in javne uprave. Tem sektorjem je vzpostavila podporna okolja za digitalno preobrazbo. V luči razvojnega in investicijskega zapostavljanja nevladnega sektorja na področju digitalizacije, je Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo sprožila pobudo za vzpostavitev Digitalnega središča, ki bo pripomoglo k digitalni preobrazbi NVO sektorja na njemu lasten in ustrezen način. Pri tem ima pomembno vlogo projekt Na-prostem.si. Gre za digitalizacijo, ki izhaja iz načel pravičnosti, dostopnosti in suverenosti.

Avtor: mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo in koordinator zagovorništva pri Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo.

Naslovna slika: Posnetek zaslona upravljalnika programske opreme na operacijskem sistemu Linux Mint (osebni arhiv avtorja).


Izjava o financiranju

Članek povzema rezultate in aktivnosti projekta Na-prostem.si, ki je financiran s strani Ministrstva za javno upravo v okviru javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023.

Vsebina članka je izključno odgovornost avtorja in ne predstavlja stališč Ministrstva za javno upravo.