Kemični svinčnik na odprti beležnici

Pripombe na predlog strategije Digitalna Slovenija 2030 v javni razpravi

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je na Ministrstvo za digitalno preobrazbo naslovila pripombe na predlog strategije Digitalna Slovenija 2030. Pripombe se nanašajo na uvodni del strategije, namen, vizijo, cilje in upravljanje strategije, horizontalna načela delovanja, prednostna področja gigabitna infrastruktura, digitalne kompetence in vključenost, digitalne javne storitve ter povezani področji zeleni prehod in podporno okolje.

V Mreži NVO-VID, v kateri sodeluje Inštititut za elektronsko participacijo, opozarjajo, da je bil 14 dnevni rok za javno razpravo prekratek. Poleg tega predlagajo, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo v prihodnje objavlja predloge strategij, akcijskih načrtov in predpisov tudi v pdf in odt formatih (odprti formati).

Nevladne organizacije v Mreži NVO-VID pozdravljajo pozornost, ki jo predlog strategije namenja digitalnim kompetencam in vključenosti ter posamične omembe nevladnih organizacij kot ciljne skupine strategije. Prav tako pozdravljajo namero za vzpostavitev Strateškega sveta za digitalno preobrazbo, katerega bodo sestavljali tudi predstavniki nevladnih organizacij.

Hkrati opozarjajo, da predlog strategije namenja premalo pozornosti oz. spregleduje naslednja pomembna področja digitalne preobrazbe:

  • digitalni suverenosti družbe in prebivalcev;
  • državljanski in medijski pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami;
  • eksplicitnemu navajanju standardov digitalne dostopnosti;
  • jasnemu vključevanju invalidov, oseb z različnimi oblikami oviranostmi ter socialno najbolj ogroženih družbenih skupin kot ciljnih skupin na področju digitalne vključenosti;
  • objavljanju besedilnih datotek javne uprave v ODF (Open Document Format) odprtem formatu;
  • uporabi odprto kodnih rešitev pri razvoju digitalnih javnih storitev;
  • vključevanju načela»public money, public code«;
  • krepitvi demokracije s pomočjo spletnega glasovanja, digitalizacije volilnih procesov in digitalizacije življenjskih dogodkov v povezavi z demokratičnim življenjem;
  • skladnosti zelenega in digitalnega prehoda z vidika strateškega načrtovanja konkretnih aktivnosti;
  • podpornemu okolju vsebinskih mrež nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in iz njega izhajajoče digitalne preobrazbe nevladnega sektorja.

Celotno besedilo pripomb Mreže NVO-VID na predlog strategije Digitalna Slovenija 2030 (pdf).

Naslovna slika: Steve Johnson (Unsplash).

Vir besedila: https://www.informacijska-druzba.org/2023/01/24/pripombe-na-predlog-strategije-digitalna-slovenija-2030-v-javni-razpravi/.