Predlogi amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je sodelovanju s Plan B za Slovenijo – mrežo nevladnih organizacij za trajnostni razvoj pripravila 23 amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

Ključne amandmajske rešitve naslavljajo kompetence državljanske in medijske pismenosti, osredotočenost na najbolj ranljive družbene skupine, vključevanje zainteresirane javnosti v pripravo politik in ukrepov za spodbujanja digitalne vključenosti, spodbujanje podpornega okolja za krepitev in razvoj nevladnih organizacij na področju digitalne vključenosti ter zagotavljanje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda.

Predlogi amandmajev so dostopni na spletni strani Mreže NVO-VID https://www.informacijska-druzba.org/2022/09/19/predlogi-amandmajev-za-novelo-zakona-o-spodbujanju-digitalne-vkljucenosti/.

Naslovna slika: Lubomyr Myronyuk (Unsplash).