Vabilo: Novinarska konferenca »Za pravično in uravnoteženo digitalno preobrazbo!«

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID) v sodelovanju z Inštitutom za elektronsko participacijo (INePA) vabi na novinarsko konferenco “Za pravično in uravnoteženo digitalno preobrazbo!”. Dogodek bo potekal v torek, 24. oktobra 2023, od 11.00h do 12.000h v prostorih Računalniškega muzeja, Celovška cesta 111 v Ljubljani in prek spletnega video prenosa na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=otP6gMlKWQ0.

Namen novinarske konference je predstaviti pripombe organizacij civilne družbe na “Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje” in oceno skladnosti načrta s priporočili Konvencije civilne družbe o prihodnosti Evrope. Obravnavan bo tudi neustrezen način izvedbe javnega posvetovanja pristojnega ministrstva z zainteresirano javnostjo o osnutku načrta.

Nacionalni strateški časovni načrt predstavlja prispevek Slovenije k uresničevanju evropskega programa Digitalno desetletje do leta 2030. Evropska komisija je v Smernicah za pripravo nacionalnih strateških časovnih načrtov za digitalno desetletje podala državam članicam predlog, naj se v procesu priprave in usklajevanja posvetujejo z zasebnimi in javnimi deležniki ter vključijo njihove prispevke v sam načrt.

Mreža NVO-VID, ki deluje kot vsebinska mreža nevladnih organizacij na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe, zagovarja vključujočo in premišljeno javno obravnavo osnutka Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje.

V ta namen je v septembru organizirala delavnico za pripravo predlogov in pripomb civilne družbe po vsebinskih področjih nacionalnega strateškega načrta. Na delavnico so bili povabljeni tudi predstavniki Ministrstva za digitalno preobrazbo RS, vendar se je niso udeležili. Pripombe civilne družbe, ki so bile opredeljene na delavnici, naslavljajo naslednje pomanjkljivosti ukrepov osnutka Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje:

  • premalo premišljeni ukrepi na področju digitalnih kompetenc, ki se nanašajo na državljansko in medijsko pismenost, digitalne pravice in digitalno suverenost prebivalstva;
  • neupoštevanje načela tehnološke nevtralnosti in načela »Javna sredstva – javna koda« ter uporabe podatkov v odprtih formatih in odprtokodnih rešitev na področju digitalnih javnih storitev;
  • pomanjkljivi ukrepi za spodbujanje digitalnega državljanstva in krepitev demokracije;
  • pomanjkljivi ukrepi za doprinos k zelenemu prehodu;
  • sektorsko neuravnoteženi ukrepi (izločanje nevladnega sektorja iz nacionalnega načrta).

Novinarska konferenca je namenjena medijem in zainteresirani javnosti. Neposredni video prenos dogodka bo potekal na spletni povezavi https://www.youtube.com/watch?v=otP6gMlKWQ0.

Na novinarska vprašanja bodo govorke/ci odgovarjali v drugem delu konference. Predhodno jih lahko posredujete na elektronski naslov info@inepa.si do ponedeljka, 23. oktobra.

Dodatne informacije: mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529.


PROGRAM NOVINARSKE KONFERENCE
»ZA PRAVIČNO IN URAVNOTEŽENO DIGITALNO PREOBRAZBO!«