Pripombe civilne družbe na osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje

Inštitut za elektronsko participacijo je 19. septembra 2023 v sodelovanju z Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo organiziral delavnico »Priprava predlogov civilne družbe na osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje«. Cilj delavnice je bil oblikovati predloge zainteresiranih posameznikov in organizacij civilne družbe na osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje. Hkrati je bil namen delavnice prispevati k bolj vključujoči in premišljeni javni obravnavi osnutka Nacionalnega strateškega časovnega načrta. K sodelovanju na delavnici in predstavitvi osnutka nacionalnega načrta je bilo vabljeno tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki je sporočilo, da se delavnice ne bo udeležilo.

Delavnice se je udeležilo 18 predstavnikov in predstavnic nevladnih, izobraževalnih, raziskovalnih in akademskih organizacij, strokovnih združenj, sindikatov, občin in ministrstev. Predloge so dodatno poslali dve organizaciji in posameznik, ki so predhodno upravičili udeležbo na delavnici. Skupaj je bilo na delavnico prijavljenih 32 udeležencev in udeleženk.

Predloge in pripombe na ukrepe v osnutku Nacionalnega strateškega časovnega načrta, ki so bili posredovani Ministrstvu za digitalno preobrazbo 21. septembra, so podali Zveza društev upokojencev Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, raziskovalna skupina na Alma Mater Europaea – ECM, IZUM Maribor, Društvo ACM Slovenija, Socialna akademija, Društvo Srebrna nit, Agora d.o.o., Cirius Kamnik, Društvo Rampa, Simbioza, Zavod Vahta, Marko Grobelnik in Inštitut za elektronsko participacijo. Pri pripravi dopolnitev in predlogov ukrepov so bila upoštevana tudi priporočila Konvencije civilne družbe o prihodnosti Evrope za področje digitalne preobrazbe, ki so predstavljena v poročilu Civil Society State of the Union 2023.

Na Inštitutu za elektronsko participacijo kot pozitivne ukrepe v osnutku Nacionalnega strateškega časovnega načrta ocenjujemo zlasti naslednje:

  • Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti in priprava krovnega zakona o digitalni preobrazbi;
  • Uredbo o upravljanju mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme;
  • Večdržavni projekt: EDIC Digital commons.

Kot bistvene pomanjkljivosti osnutka strateškega časovnega načrta izpostavljamo naslednje:

  • premalo premišljeni ukrepi na področju digitalnih kompetenc (državljanska in medijska pismenost, digitalne pravice in digitalna suverenost prebivalstva);
  • neupoštevanje ključnih načel na področju digitalnih javnih storitev kot so tehnološka nevtralnost, »javni denar, javna koda«, uporaba podatkov v odprtih formatih in spodbujanje odprtokodnih rešitev;
  • pomanjkljivi ukrepi v povezavi z digitalnim državljanstvom in krepitvijo demokratičnega življenja;
  • nezadostni ukrepi za doprinos k zelenemu prehodu;
  • sektorsko neuravnoteženi ukrepi (splošno zapostavljenost nevladnega sektorja kot deležnika digitalne preobrazbe ter vloge občin in potreb občanov v osnutku strateškega načrta).

Predlagamo dva nova ukrepa in sicer Javni razpis za Digitalno preobrazbo nevladnih organizacij in Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij v demokratični procesih (e-participacija in e-volitve).

Na Inštitutu za elektronsko participacijo prav tako izražamo razočaranje nad omejevanjem javne razprave o osnutku Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje na zgolj 14 dni. Ocenjujemo, da je takšen rok prekratek za ustrezno javno obravnavo v skladu s smernicami Evropske komisije, ki določajo, da je treba nacionalne časovne načrte pripraviti in prilagoditi po posvetovanju z zasebnimi in javnimi deležniki iz držav članic. Na tem mestu opozarjamo tudi na Sklep (EU) 2022/2481 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030, ki določa, da se države članice pri sprejemanju nacionalnih časovnih načrtov in njihovih prilagoditev pravočasno in v skladu z nacionalnim pravom posvetujejo z zasebnimi in javnimi deležniki.

Od Ministrstva za digitalno preobrazbo pričakujemo pisni odziv s povratnimi informacijami na vsako dopolnitev in predlog ukrepa civilne družbe k osnutku Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje posebej ter ustrezno utemeljeno obrazložitev v primeru neupoštevanja posameznih pripomb.

Celotno besedilo pripomb civilne družbe na osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje


Dopolnitve in predlogi ukrepov v osnutku Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje so bili pripravljeni v okviru zagovorniških aktivnosti projekta »Co-creating digital policies in Slovenia (CODIS)«, ki ga v letu 2023 izvaja Inštitut za elektronsko participacijo (INePA). Projekt financira European Citizen Action Service (ECAS) v okviru Projekta EURECA 2023, ki ga sofinancira Evropska unija. Vsebina dopolnitev in predlogov ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali ECAS. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti ECAS.