Spletna pasica s podatki o delavnici za pripravo predlogov civilne družbe na osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje

Vabilo: priprava predlogov na osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje

Namen delavnice je opredeliti in oblikovati pripombe, predloge in mnenja zainteresiranih posameznikov in organizacij civilne družbe na osnutek Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje v javni obravnavi. Nacionalni strateški časovni načrt bo predstavljal prispevek države Slovenije k uresničevanju evropskega programa Digitalno desetletje do leta 20302, katerega cilj je spodbujati na človeka osredotočene, vključujoče, pregledne, odprte, prosto dostopne in trajnostne digitalne politike, temelječe na temeljnih pravicah.

Prosimo za potrditev udeležbe na delavnici do ponedeljka, 18. septembra prek spletnega obrazca https://1ka.arnes.si/a/b96dcedb. Pri izpolnjevanju obrazca vas prosimo, da izberete vsebinska področja Nacionalnega strateškega časovnega načrta, za katera želite prispevati vaše predloge.

VABILO IN PROGRAM (pdf)