Digitalna suverenost civilne družbe

Inštitut za elektronsko participacijo je na 8. Dnevu vključujoče informacijske družbe predstavil predavanje z naslovom »Digitalna suverenost civilne družbe v razmerju do oblasti, ekonomije in tehnologije«.

Dogodek z naslovom »Prosto programje in storitve za digitalno suvereno družbo in prebivalstvo« sta organizirala Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in Digitalno središče NVO ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe.

Mag. Simona Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo, je v predavanju predstavil koncept digitalne suverenosti EU. Pri tem se je osredotočil na digitalno suverenost civilne družbe in posameznikov v razmerju do oblasti, ekonomije in tehnologije.

Prvi vidik se nanaša na zmožnost zaščite pred digitalnim nadzorom države, drugi na zmožnost samostojnega in informiranega odločanja o upravljanju z osebnimi podatki v podatkovnem kapitalizmu in tretji na tehnološko suverenost kot zmožnost samostojnega in informiranega odločanja o uporabi strojne in programske opreme ter spletnih storitev.

V zaključku je Delakorda poudaril, da nekritičen in nereflektiran tehnološko-oportunistični (pragmatični) pristop k digitalni preobrazbi prinaša tveganja za družbo in posameznike. Obenem je pozval h krepitvi rabe preverjene odprtokodne programske opreme, ki je utemeljena na podobnih vrednotah in etičnih izhodiščih kot nevladni sektor.

Prosojnice predavanja

Na dogodku so bili izpostavljeni izzivi digitalne suverenosti in doprinos preverjenega odprtokodnega programja k pravični digitalni preobrazbi. Predstavljeni so bili projekti nevladnih organizacij (NVO), ki bodo prispevali k samostojnemu, opolnomočenemu in kakovostnemu življenju v digitalni družbi. Nevladne organizacije, ki sodelujejo v okviru projekta Na-prostem.si, so na dogodku pozvale k razvoju in uporabi preverjene odprtokodne programske opreme in storitev za večjo socialno pravičnost in doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

»Kaj lahko storimo mi kot uporabniki storitev? Predvsem to, da krepimo svojo digitalno pismenost o tem, kako funkcionirajo digitalne platforme, da razumemo modele algoritmov v ozadju, torej, da vemo, kaj naš klik na nekem socialnem omrežju pomeni in kdo od tega zasluži, pa tudi to, ali imamo mi od tega sploh kakšno korist.«

mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta »Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije iz naslova JR za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2022 – 2023.

Vir besedila: https://www.informacijska-druzba.org/2022/05/30/pravicna-suverena-digitalna-preobrazba-z-uporabo-preverjenih-odprtokodnih-programov-in-storitev/.