Delavnica »Orodja za spletna sodelovanja«

EUROPE DIRECT Koper vabi na serijo spletnih delavnic, namenjenih spoznavanju z digitalnimi orodji in praksami za vključevanje javnosti ter naslavljanje tematik, pomembnih za skupnost. Na delavnici »Orodja za spletna sodelovanja«, ki bo potekala v torek, 16. novembra, od 10h do 11.30h, bo Inštitut za elektronsko participacijo predstavil primere uporabe »množičenja« (ang. crowdsourcing) kot metodo e-participacije v praksi.

Bi želeli slišati mnenja vaših občanov, pa ne veste, kako to izpeljati v digitalnih okoljih? Želite, da sodelujejo pri podajanju mnenj o pomembnih tematikah in predlagajo rešitve, ki so jim pomembne?

Na delavnici »Orodja za spletna sodelovanja« bosta predstavljena evropska projekta EUCROWD in CODE EUROPE. Prvi je ugotavljal demokratični potencial »množičenja« (ang. crowdsourcing) kot metode e-participacije, drugi pa ga bo uporabil na primeru izboljšanja kakovosti zraka v mestih. Predstavljen bo tudi praktičen primer uporabe »množičenja« v procesu oblikovanja predlogov civilne družbe za Konferenco o prihodnosti Evrope.

Prosojnice z delavnice

Delavnica bo potekala na spletni platformi ZOOM v torek, 16. novembra, od 10h do 11.30h.

Udeležba je brezplačna. Zaradi lažje organizacije delavnice je obvezna prijava na povezavi https://forms.gle/p3WnYh4u9e2EM1wg9.

Informacije o ostalih delavnicah »DIGIJAVNO« za učinkovito vključevanje javnosti v organizaciji EUROPE DIRECT Koper so dostopne na povezavi https://europedirect.si/sl/novica/digijavno-serija-delavnic-za-ucinkovito-vkljucevanje-javnosti.

Namen delavnic je spoznati, kako občanke in občane oziroma različne ciljne javnosti vključevati v participativne procese s pomočjo digitalnih orodij.

Delavnice so namenjene občinam in organizacijam na lokalni ravni, ki so ključne za odpiranje prostora za razpravo, sodelovanje in soodločanje o javnih vprašanjih.

Pri EUROPE DIRECT Koper so delavnice zasnovali na podlagi večletnih izkušenj sodelovanja z javnimi uslužbenci in organizacijami civilne družbe. Delavnice bodo izvajali strokovnjaki s področja digitalizacije in vključevanja javnosti.

Lepo vabljeni k udeležbi!

Naslovna slika: Europe Direct Slovenija.