Slika prikazuje megafon, ki je pritrjen na oranžni steni

Politične odločitve in ukrepi za digitalno vključenost – ni vse zlato, kar se sveti!

Ljubljana 20. junij 2023 – Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID) je 17. maja ob Mednarodnem dnevu informacijske družbe in telekomunikacij organizirala dogodek z naslovom »Kakšna digitalna preobrazba za kakšen nevladni sektor in družbo?«. Organizacijo dogodka sta podprli Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) in Ministrstvo za javno upravo (MJU). Predstavitve in razprave v okviru dogodka so poudarile priložnosti za ukrepe na področju digitalne vključenosti, ki bodo prispevali k tehnološki nevtralnosti ter krepitvi digitalne suverenosti prebivalstva.

Mreža NVO-VID je izpostavila tudi naslednje aktualne izzive na področju izvajanja politike vključujoče digitalne družbe:

  1. Neupoštevanje načel tehnološke nevtralnosti in digitalne suverenost prebivalstva pri ukrepih na področju digitalne vključenosti;
  2. Neobziren dialog z zainteresiranimi deležniki pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov;
  3. Neambicioznost ukrepov za doseganje skladnosti zelenega in digitalnega prehoda;
  4. Nedelovanje e-osebne izkaznice na operacijskem sistemu Linux;
  5. Nezadostno spremljanje razvitosti digitalne družbe z vidika vključenosti;
  6. Zapostavljanje digitalne preobrazbe nevladnega sektorja;
  7. Nekritično sprejemanje koncepta družbe 5.0 v Strategiji Digitalna Slovenija 2030 in
  8. Pomanjkanjeenakopravnega več-deležniškega sodelovanja in skladnosti čez-sektorskih vsebin.

Mreža NVO-VID obenem izrecno opozarja, da mnenja in pobude Slovenske Digitalne koalicije (SDK), ki se pojavljalo v javnosti in medijih, ne predstavljalo stališč Mreže NVO-VID kot ustanovnega deležnika SDK.

Stališča Mreže NVO-VID v pričujočem sporočilu za javnost ne predstavljajo stališč omenjenih ministrstev in so namenjena Ministrstvu za digitalno preobrazbo pri načrtovanju in izvajanju ustreznih ukrepov na področju digitalne družbe.

Podrobnejša pojasnila navedenih izzivov pri izvajanju politike vključujoče digitalne družbe se nahajajo v spodnjem sporočilu za javnost.

Naslovna slika: Oleg Laptev (Unsplash).

Vir besedila: https://www.informacijska-druzba.org/2023/06/20/politicne-odlocitve-in-ukrepi-za-digitalno-vkljucenost-ni-vse-zlato-kar-se-sveti/.