Prvo uspešno evropsko državljansko pobudo “Pravica do vode” je podpisalo 1.884.790 državljanov EU, od katerih jih je 1.548.234 oddalo izjavo podpore prek interneta. Evropska komisija je na podlagi državljanske pobude opredelila “vodo in sanitarije” za prednostno področje v razvojnem okviru za obdobje po letu 2015. Povzetek nadaljnjih ukrepov, s katerim se Komisija odzove na uspešno predložene pobude z zahtevanim številom podpisnikov je dostopen na spletni strani http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/followup_actions/citizens_initiative_sl.htm.

Različne evropske državljanske pobude je do sedaj podpisalov že več kot 6 milijonov državljanov EU, od katerih jih je 70% oddalo podpis prek interneta. Ne glede na to, pa se postopek evropske državljanske pobude sooča s kritikami civilne družbe, ki opozarjajo, da je Evropska komisija do sedaj zavrnila zbiranje podpisov podpore že za skoraj polovico predlaganih pobud (20 od 46).

 

[yop_poll id=”4″]

 
1. Kaj je evropska državljanska pobuda?
2. Postopek državljanske pobude
3. Zbiranje izjav podpore za pobudo prek spleta
4. Dodatni viri in informacije o evropski državljanski pobudi
 

1. Kaj je evropska državljanska pobuda?

Evropska državljanska pobuda je javni poziv Evropski komisiji, da predlaga zakonodajo na področju politike, ki je v pristojnosti Evropske unije. Državljansko pobudo mora podpreti vsaj en milijon državljanov EU iz vsaj sedmih od 28 držav članic. V vsaki od teh sedmih držav članic je treba zbrati vsaj najmanjše potrebno število podpisov (v Sloveniji 6.000).

Evropska državljanska pobuda pomeni prvi nadnacionalni primer participativne demokracije na svetu. Postopek je uvedla Lizbonska pogodba leta 2007 in predstavlja nov način sodelovanja državljanov pri oblikovanju politik Evropske unije. Evropska državljanska pobuda je stopila v veljavo 1. aprila 2012.

Vstopna spletna stran uradnega registra evropske državljanske pobude

Uporabljena spletna vira:

Evropska državljanska pobuda – Osnovne informacije

Lizbonska pogodba – koristi za državljane

 

2. Postopek državljanske pobude

Postopek državljanske pobude se začne z ustanovitvijo državljanskega odbora, ki ga mora sestavljati najmanj sedem državljanov EU, ki lahko volijo na volitvah v Evropski parlament in ki prebivajo v vsaj sedmih različnih državah članicah. Odbor prijavi predlagano pobudo, ki jo Komisija potrdi v dveh mesecih. V primeru, da nameravajo organizatorji izjave o podpori zbirati tudi prek spleta, morajo v enem mesecu vzpostaviti sistem spletnega zbiranja. Ko Evropska komisija potrdi prijavo pobude, začnejo organizatorji zbirati izjave državljanov o podpori v papirni obliki in/ali na spletu. Za zbiranje izjav imajo 12 mesecev časa. Ko organizatorji zberejo potrebno število izjav, morajo pristojni organi v državah članicah v treh mesecih preveriti in potrditi število zbranih veljavnih izjav v tej državi. Organizatorji nato pobudo predložijo Komisiji. V treh mesecih po predložitvi pobude Komisija v sporočilu pojasni morebitne ukrepe, ki jih namerava sprejeti, ter utemelji razloge za svojo odločitev. V tem času lahko organizatorji svojo pobudo predstavijo tudi na javni predstavitvi v Evropskem parlamentu. Če se Komisija odloči, da bo predlagala pravni akt v zvezi z državljansko pobudo, ga mora predložiti zakonodajnemu organu (običajno Evropskemu parlamentu in Svetu EU), ki ga mora sprejeti, da postane zakon.

Evropska-državljanska-pobuda-postopek
Vir: Vodnik po evropski državljanski pobudi

Uporabljena spletna vira:

Evropska državljanska pobuda – Postopek in pravila

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi

 

3. Zbiranje izjav podpore za pobudo prek spleta

Evropsko državljansko pobudo lahko podpišejo vsi državljani EU (državljani države članice), ki so dovolj stari, da lahko volijo v Evropski parlament. Izjavo podpore za pobudo lahko izpolnijo na papirju, ki ga pripravijo organizatorji pobude ali na spletu, če so organizatorji za ta namen odprli spletišče.

Izjavo podpore za pobudo prek spleta lahko državljani oddajo na naslednji način:

1) Izberejo evropsko državljansko pobudo v teku na seznamu na spletni strani Evropske komisije. Kot alternativo lahko uporabijo pregled aktualnih pobud na spletni strani Evropske hiše civilne družbe.

2) Obiščejo spletno stran izbrane pobude (povezavo bodo našli med podatki o pobudi na spletni strani Evropske komisije ali Evropske hiše civilne družbe). Na primer: http://basicincome2013.eu/.

3) Na spletni strani izbrane pobude izberejo spletno povezavo do sistema spletnega zbiranja podpisov (primer aktualne evropske državljanske pobude New deal 4 Europe).

4) V sistemu Evropske komisije za spletno zbiranje izjav podpore vpišejo zahtevane osebne podatke in preverijo, ali so vnesli podatke, ki jih zahteva njihova država članica. Za spletno izjavo o podpori ne potrebujejo elektronskega podpisa.

5) Statistika zbranih izjav podpore za državljansko pobudo po državah članicah je dostopna v spletni vizualizaciji zemljevida Evropske unije.

Zbiranje izjav podpore za evropsko državljansko pobudo prek spleta predstavlja dodaten inovativni element pri uvajanja participativne demokracije na ravni Evropske unije. Odločitvi v prid elektronskem zbiranju podpisov je pripomoglo dejstvo, da je EU ena izmed vodilnih političnih skupnosti na področju elektronske participacije, ter da je razvoj digitalne družbe njena politična prioriteta. Organizatorji, ki želijo izjave o podpori zbirati prek interneta, morajo vzpostaviti sistem spletnega zbiranja, ki izpolnjuje tehnične specifikacije za varno zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov. Izjava o varnosti sistema spletnega zbiranja tudi določa, da morajo biti vse oddane izjave o podpori uničene najpozneje 18 mesecev po datumu prijave predlagane državljanske pobude. Evropska komisija zagotavlja organizatorjem državljanskih pobud enoten in brezplačen odprtokodni sistem za zbiranje podpisov.

Uporabljeni spletni viri:

Evropska državljanska pobuda – Kako podpreti pobudo?

Evropska državljanska pobuda – Priprava sistema spletnega zbiranja podpore

Intervju: Elektronska državljanska pobuda (mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo)

 

4. Dodatni viri in informacije o evropski državljanski pobudi

Preglednica evropskih državljanskih pobud z informacijami o številu zbranih podpisov, pobudnikih, obsegu financiranja itd. (Vir: Democracy international, maj 2014)

– Infografika evropskih državljanskih pobud (Vir: Democracy international)

Evropska-drzavljanska-pobuda-infografika-2014

Kampanja za evropsko državljansko pobudo, ki deluje

Evropska hiša civilne družbe (Center za podporo evropski državljanski pobudi)

Novosti in povezave o Evropski državljanski pobudi (spletna stran v slovenščini)

– Video javna predstavitev evropske državljanske pobude (Zavod Movit v okviru dejavnosti Informacijske pisarne programa Evropa za državljane, 21. oktober 2013)

Predavanje in delavnica Meet me in European Citizens’ Initiative (Mednarodna mladinska konferenca – MEET ME IN CITIZENSHIP, Maribor, 28.-31. oktober 2013)

 

mag. Simon Delakorda
Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)

Prispevek je napisan v okviru projekta Z e-participacijo do vključujoče Evrope, ki je sofinanciran s strani Urada Vlade RS za komuniciranje www.evropa.gov.si in ne predstavlja uradnih stališč Vlade Republike Slovenije.

 

Podpisovanje evropske državljanske pobude prek spleta

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja