Cilj projekta “Z e-participacijo do vključujoče Evrope” je informirati, ozavestiti in aktivirati prebivalce Slovenije za uporabo interneta kot orodja vključevanja in opolnomočenja državljanov v demokratičnem življenju Evropske unije s poudarkom na evropskih volitvah, razpravi o prihodnosti Evrope in na zaposlovanju mladih. Pričakovani rezultati projekta so:

(1) interaktivna spletna stran in spletna skupnost na družbenih omrežjih s koristnimi informacijami, dobrimi praksami, napotki za uporabo spletnih orodij, mnenji strokovnjakov in državljanov o možnostih, oblikah in učinkih elektronske participacije v institucijah EU in v Sloveniji;

(2) poldnevna video konferenca z aktivnimi državljani in strokovnjaki ob 10. obletnici e-participacije v EU s spletno klepetalnico in vsebinskimi zaključki;

(3) repozitorij video vsebin, strokovnih prispevkov in javno dostopnih spletnih orodij;

(4) najmanj 500 prebivalcev Slovenije neposredno vključenih v projekt skozi praktično uporabo orodij.

Nosilec projekta je Inštitut za elektronsko participacijo v partnerstvu s Studijem 12. Projekt sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje v okviru informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014 (sklop A – 10. obletnica vstopa Slovenije v Evropsko unijo). Projekt ne predstavlja uradnih stališč Vlade Republike Slovenije.

Projekt traja od 1. aprila 2014 do 31. oktobra 2014. Skupna vrednost projekta je 7.142,00 EUR, delež sofinanciranja s strani Urada znaša 5.000,00 EUR.

Za več informacij smo dostopni na info@inepa.si.


Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) je nepridobitna nevladna organizacija, ki si prizadeva za razvoj vključujoče informacijske družbe, nevladnega sektorja, politične demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe interneta na lokalni, nacionalni in evropski ravni. INePA izvaja aplikativne in razvojne projekte v sodelovanju z organizacijami in posamezniki na področju elektronske participacije, civilnega dialoga, digitalne demokracije, elektronske uprave, odprte vlade, upravljanja interneta ter zasebnosti, varnosti in enakosti v digitalni družbi. Aktivnosti obsegajo analize, raziskave, svetovanje, izobraževanje, informiranje, zagovorništvo, upravljanje spletnih orodij, vključevanje ciljnih skupin, vzpostavljanje spletnih skupnosti, moderiranje komunikacijskih procesov na spletu, vključevanje spletnih aplikacij v demokratične postopke in mreženje. Inštitut je član Vseevropske mreže za elektronsko participacijo (PEP-NET), Državljanske mreže za srednjo in vzhodno Evropo (CEE CN), razvojnega centra CNVOS, regionalnega stičišča NVO osrednje Slovenije ter je uvrščen na seznam ključnih akterjev eParticipacije v Evropski uniji (poročilo European eParticipation Study 2009). Spletna stran http://www.inepa.si.

Zavod Studio 12 je neprofitni neodvisni elektronski in TV medij. Nastal je z namenom pripravljati in podpirati vsebine, ki so pomembne za kvaliteto bivanja in razvoj posameznika in celotne družbe, ki jo kot posamezniki soustvarjamo. Še posebej se osredotočamo na multimedijske avdio-vizualne vsebine s področja zdravega življenja in ekologije, družbenih vprašanj, medčloveških odnosov in osebnega razvoja. Studio 12 krepi optimizem v skupnosti – motivira in usmerjanja javnosti h kritični refleksiji in aktivnemu državljanstvu ter spodbuja vsebinsko sodelovanje v odnosu med državo in civilno družbo (večje vključevanje idej in pobud civilne družbe v različne politike). Biti buden! je moto, ki mu pri svojem delu sledimo že vrsto let. Prepričani smo namreč, da smo ljudje tisti, ki lahko spreminjamo družbo in svet – in ne obratno. Dolgoročni cilj projekta je postati vsebinsko središče, ki bo medijsko podpiralo nove konstruktivne ideje in gibanja, ki iz tega izhajajo ter ustvarjati mrežo oz. medijsko platformo za dialog različnih javnosti in vsebinskih razmišljanj. Spletna stran http://www.studio12.si.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja