Elektronske volitve v Sloveniji

Elektronske volitve v Sloveniji

Delovni osnutek koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2014-2018 predvideva tudi vzpostavitev možnosti elektronskega glasovanja (e-volitve) do prvih naslednjih volitev na nacionalni ravni. V pričujočem prispevku predstavljamo internetne volitve kot orodje politične participacije na spletu.