1. Splošno o spletni strani projekta “Z e-participacijo do vključujoče Evrope”

Namen spletne strani je informirati, ozavestiti in aktivirati prebivalce Slovenije za uporabo interneta kot orodja vključevanja in opolnomočenja državljanov v demokratičnem življenju Evropske unije. Lastnik spletne strani in spletne domene www.inepa.si/e-participacija-evropa je Inštitut za elektronsko participacijo. Spletno stran projekta sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje v okviru informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2014. Spletna stran ne predstavlja uradnih stališč Vlade Republike Slovenije.

 

2. Uporaba spletne strani

Uporabniki spletne strani “Z e-participacijo do vključujoče Evrope” uporabljajo vsebine na lastno odgovornost in za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Uporabo spletne strani štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da soglaša s tem obvestilom in pravili.

 

3. Avtorske pravice

Če ni drugače določeno, je vsebine spletne strani “Z e-participacijo do vključujoče Evrope” dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati ali dajati na voljo javnosti izključno za nepridobitne namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja ali predeluje ter z navedbo avtorstva in vira v obliki “Vir: Inštitut za elektronsko participacijo, www.inepa.si/e-participacija-evropa“.

 

4. Omejitev odgovornosti

Vsebine na spletni strani projekta “Z e-participacijo do vključujoče Evrope” so informativne narave. Inštitut za elektronsko participacijo ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravilnost in popolnost objavljenih vsebin ali za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku spletne strani nastala zaradi njene uporabe.

 

5. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Inštitut za elektronsko participaciji se zavezuje, da bo varoval zaupnost podatkov uporabnikov spletnega mesta v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Zbrani podati bodo uporabljeni izključno za namen izvedbe projekta “Z e-participacijo do vključujoče Evrope”.

 

Pravno obvestilo in varovanje zasebnosti