Spletne strani in orodja, ki nam ponujajo možnosti za uveljavljanje državljanske volje v institucijah Evropske unije in v institucijah Republike Slovenije med parlamentarnimi volitvami (participativna demokracija).

 

Kazalo institucij Pomen simbolov
Evropski parlament (9) spletne razprave / posvetovanja spletne razprave / posvetovanja
Evropska komisija (17) peticije spletne peticije / pobude
Ostale institucije EU vprasanja e-pošta / spletni obrazci
Republika Slovenija (8) dokumenti e-dostop do dokumentov
ostalo ostala orodja / družbena omrežja

 

Evropski parlament (9)

Oblika

Spletno orodje

Opis

Logo

Peticija Evropskemu parlamentu

Pravica državljanov in prebivalcev Evropske unije, da samostojno ali skupaj z drugimi naslovijo na Evropski parlament peticijo glede vprašanj, ki sodijo na področje delovanja EU in ki jih neposredno zadevajo.

/

razprave

Spletne razprave Evropskega parlamenta na Facebook-u

Spletne razprave in klepeti s poslanci o aktualnih vprašanjih, povezanih z delovanjem Evropskega parlamenta, na njegovem Facebook profilu (v angleščini). Za uporabo Facebook-a je potrebna registracija.

razprave

Agora državljanov Evropskega parlamenta

Agora državljanov je vez med Evropskim parlamentom in evropsko civilno družbo. Predstavlja orodje za razpravljanje o zakonodajnem programu Parlamenta z državljani. Spletni forum AGORA trenutno ni aktiven.

vprasanja

Neposreden stik z evropskim poslancem/poslanko

Seznam slovenskih poslank in poslancev v Evropskem parlamentu z njihovimi kontaktnimi informacijami, spletno prisotnostjo, parlamentarnimi dejavnostmi, izjavami in pregledom dela po mandatih.

/

vprasanja

Pošiljanje vprašanj Evropskemu parlamentu

Oddelek za poizvedbe državljanov daje informacije o Evropskem parlamentu, njegovih dejavnostih, pristojnostih in organizaciji. Vaše vprašanje zastavite tako, da izpolnite spletni obrazec.

/

vprasanja

Obvestila Evropskega parlamenta po elektronski pošti

Brezplačno naročanje na samodejna e-poštna obvestila o novih informacijah in temah, dodanih na spletno stran Evropskega parlamenta.

dokumenti

Dokumenti možganskega trusta Evropskega parlamenta

Spletna stran Think Tank ponuja pogled v zakulisje Evropskega parlamenta. Ljudem omogoča dostop do velikega števila dokumentov, ki jih uporabljajo poslanci Evropskega parlamenta pri odločanju o evropski zakonodaji.

dokumenti

Javni register dokumentov Evropskega parlamenta

Register vsebuje dokumente, ki jih je Evropski parlament ustvaril ali sprejel od 3. decembra 2001. Velika večina dokumentov je neposredno dostopnih javnosti v elektronski obliki. E-dostop je brezplačen in ne zahteva posebnega dovoljenja.

/

ostalo

Parlament in državljani (pregled)

Pregledna spletna stran z različnimi možnostmi za vključevanje v delo Evropskega parlamenta prek spleta kot so Poizvedbe državljanov, Družbeni mediji in Video prenosi sej v živo.

/

Evropska komisija (17)

Oblika

Spletno orodje

Opis

Logo

Evropska državljanska pobuda

Poziv Evropski komisiji, naj predlaga zakonodajo na področju politike, ki je v pristojnosti EU. Državljansko pobudo mora podpreti vsaj en milijon državljanov EU iz vsaj sedmih od 28 držav članic.

razprave

Javna posvetovanja "Vaš glas v Evropi"

Povejte svoje mnenje o politikah EU in sodelujte pri oblikovanju novih zakonodajnih predlogov ali sprememb obstoječe zakonodaje, ki jih bo Evropska komisija poslala v obravnavo Svetu in Evropskemu parlamentu.

razprave

Razpravljanje o Evropi (Debating Europe)

Spletne razprave, ki spodbujajo pristen pogovor med evropskimi voditelji in državljani. Vprašanja, komentarji in ideje so posredovane v odziv oblikovalcem politik in strokovnjakom.

razprave

Futurium

Interaktivno vključevanje deležnikov pri soustvarjanju vizij o prihodnjih evropskih politikah in strateških odločitvah Evropske komisije.

/

vprasanja

Priprava zakonodaje – obvestila

Aplikacija omogoča državljanom, ki jih zanima priprava politik EU, prejemanje informacij o najnovejših časovnicah in odprtih javnih posvetovanjih o delovanju EU ter spremljanje in sodelovanje v postopku sprejemanja odločitev v EU.

/

vprasanja

Evropska komisija - kontaktni podatki

Kontaktni podatki Evropske komisije po dejavnostih, osebju in organizacijskih enotah.

/

dokumenti

Register za preglednost

Register omogoča državljanom neposreden in enoten dostop do podatkov o organizacijah, ki s svojimi dejavnostmi vplivajo na odločanje institucij EU, o interesih, ki jih zastopajo, ter o sredstvih, ki so vložena v njihove dejavnosti.

/

dokumenti

EUR-Lex

Podatkovna zbirka zakonodaje EU, vključno z Uradnim listom EU, pogodbami, sodno prakso in parlamentarnimi vprašanji.

dokumenti

Povzetki zakonodaje EU

Spletna stran predstavlja glavne vidike zakonodaje Evropske unije. Ponuja 3.000 povzetkov evropske zakonodaje, razdeljeni po 32 tematskih področij, ki ustrezajo dejavnostim Evropske unije.

dokumenti

Register pripravljalnih aktov Evropske unije

Register dokumentov EU, ki se nahajajo v različnih stopnjah zakonodajnega ali proračunskega postopka.

dokumenti

PreLex - Spremljanje odločanja med institucijami

PreLex omogoča slednje predlogom Komisije (zakonodajna in proračunska dokumentacija, sklepanja mednarodnih sporazumov) in njenim sporočilom od posredovanja Svetu ali Evropskemu parlamentu.

dokumenti

Portal odprtih podatkov EU

Enotna točka dostopa do vedno večjega števila podatkov, ki jih zbirajo institucije in drugi organi Evropske unije.

/

ostalo

Spletni dnevniki Evropske komisije

Spletniki komisarjev EU in višjih uradnikov Evropske komisije, ki omogočajo komentiranje bralcev.

/

ostalo

Evropska komisija na Facebooku

Seznam Facebook profilov komisarjev in višjih uradnikov Evropske komisije.

/

ostalo

Evropska komisija na Twitterju

Seznam Twitter profilov komisarjev in višjih uradnikov Evropske komisije.

/

ostalo

EuTube

Evropska komisija na YouTubu.

/

ostalo

Eurobarometer

Javnomnenjske raziskave o Evropski uniji.

/

Ostale institucije EU (v pripravi)

 

Republika Slovenija (8)

Oblika

Spletno orodje

Opis

Logo

razprave

Predlagam vladi

Spletno orodje za razpravo o mnenjih, pobudah in predlogih prebivalcev Slovenije v povezavi z vladnimi politikami in ukrepi.

vprasanja

Podportal E-demokracija

Podportal je namenjen posredovanju mnenj, predlogov, pripomb in pobud predlagateljem predpisov in odločevalcem.

vprasanja

STOP birokraciji

Zbiranje predlogov za odpravo administrativnih ovir, zmanjšanje zakonodajnih bremen in poenostavitev postopkov.

vprasanja

Stik z izvoljenimi predstavniki

Stik s predsednikom Republike Slovenije, predsednikom Vlade RS, poslanci Državnega zbora, EU-poslanci ter ministrstvi.

dokumenti

Letni program dela vlade

Program vsebuje seznam predlogov zakonov in drugih aktov ter postopke (roke) za obravnavo na vladi in za obravnavo (sprejem) v Državnem zboru.

dokumenti

Pravno-informacijski sistem RS

Brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil.

dokumenti

ISPO - Informacijski servis podatkov javne uprave

Spletno mesto, kjer državni organi brezplačno predstavljajo nekatere učinke svojega dela in objavljajo informacije javnega značaja.

dokumenti

Iskalnik po predpisih v postopku priprave

Iskalnik omogoča iskanje predpisov glede na naziv predpisa, organ, ki ga pripravlja, področje, leto, vrsto (pravilnik, uredba, zakon) ali status, v katerem se predpis trenutno nahaja.


 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja