Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Družboslovno-komunikacijske rešitve in storitve

  • PDF

Od leta 2007 smo skupaj s projektnimi partnerji uresničili 20 razvojnih in aplikativnih spletnih projektov na evropski (7. Okvirni program, ICT PSP program, Evropa za državljane), nacionalni in lokalni ravni, v katerih je aktivno sodelovalo več kot 9.000 posameznikov in organizacij.

Partnerske projekte dopolnjujemo in nadgrajujemo z izvajanjem naslednjih rešitev in storitev na področju krepitve demokracije z družbeno inovativno rabo interneta:


I. Strokovne in analitske dejavnosti na področju digitalne demokracije
- raziskave
- študije
- analize
- izvedbeni načrti
- predlogi
- koncepti
- modeli
- ostali strokovni ter svetovalni izdelki.

Reference: Spletna knjižnica študij, člankov, predavanj in projektnih poročil

Contribution to democratization of the EU Council presidency: NGO's eparticipation portal Predsedovanje.si e-Participation Results from CEE CN electronic participation questionnaire 2011 Do you e-participate? Prvi primeri video e-participacije 2.0 v Sloveniji Slovenia pilot case presentation and results - Citizen's forum European debates

II. Izvajanje aplikativnih in pilotnih aktivnosti na področju elektronske participacije
- načrtovanje in testiranje spletnih orodij
- identifikacija in vključevanje ciljnih javnosti
- moderiranje in upravljanje spletnih komunikacijskih procesov
- sodelovanje v demokratičnih postopkih in javno mnenjskih procesih
- interakcija z odločevalci in institucijami
- zajem in poročanje rezultatov ter njihova diseminacija
- koordinacija delovnih sklopov na evropskih projektih.

Reference:

Puzzled by Policy - Helping you to be part of the EU Visualising the impact of the legislation by analysing public discussions using statistical means Spletna komunikacija o Evropskem parlamentu v Sloveniji Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni Organizacija in izvedba posvetov in razprav o podnebno-energetskih zavezah
Puzzled by Policy VIDI Evropske-razprave AGORA Slovenija znižuje CO2

III. Razširjanje (diseminacija) projektov na področju elektronske participacije
- načrtovanje in izvajanje spletne komunikacijske strategije
- obveščanje, informiranje in promocija
- povezovanje in mreženje ciljnih javnosti
- organizacija dogodkov (okrogle mize, delavnice, stojnice itd.)
- interakcija prek spletnih družbenih omrežij
- nastopi v medijih.

Reference:

Dogodek Inštitut za elektronsko participacijo Predstavitveni katalog Inštitut za elektronsko participacijo Komentar za javno televizijo INePA stojnica INePA-Facebook
Javni dogodki Predstavitvena gradiva Nastopi v medijih Stojnice Družbena omrežja

IV. Oblikovanje z udeležbo in vzpostavljanje skupnosti (Participatory design & Community building)
- oblikovanje izvedbenih načrtov za spletne komunikacijske procese in aplikacije s pomočjo udeležbe ciljnih skupin
- spodbujanje vključevanja
- izobraževanje
- ozaveščanje
- pridobivanje s strani uporabnikov ustvarjenih vsebin
- vzpostavljanje zainteresirane javnosti
- povezovanje družboslovnih in tehničnih elementov spletne komunikacije.

Reference:

Informacijsko-komunikacijski spletni portal in druge aktivnosti za vključevanje civilne družbe v predsedovanje Slovenije Evropski uniji Internetna peticija za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju zdravja (tobačni evro) Online Participation of Citizens in EP Committee activities Sooblikovanje sistemske ureditve prostovoljstva Programski paket OKNO - Odprta koda za nevladne organizacije
Predsedovanje.si E-peticija za tobačni evro eCommittee Zakon o prostovoljstvu OKNO - odprta koda za NVO

V. Podporne spletne storitve za ciljne skupine
- napredni spletni vprašalniki v sistemu SurveyMonkey (vzpostavitev, upravljanje spletnih vprašalnikov in dostop do rezultatov za identifikacijo potreb, predlogov in stališč ciljnih javnosti). Več...
- video elektronska participacija 2.0 (VeP 2.0, vzpostavitev in upravljanje spletnih video prenosov razprav in posvetov ter moderiranje vzporednih spletnih klepetalnic). Več...

Reference:

Evropske razprave spletni video prenos in klepetalnica Uredba EP o emisijskih vrednostih CO2 - video prenos in klepetalnica Vprasalnik_storitve_NVO_za_promocijo_zdravja_na_delovnem_mestu CEE_CN_vprasalnik_do_you_e-participate
Evropske-razprave.si
(VeP 2.0)
Uredba EP o emisijskih vrednostih CO2
(prvi uspešen primer VeP 2.0 v Sloveniji)
SZTKJZ
(vprašalnik)
CEE Citizens Network
(vprašalnik)

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Projekti in priznanja Rešitve in storitve