Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
Visualising the impact of the legislation by analysing public discussions using statistical means 2009-2010
-

Razpis Evropske komisije (EP-08-01-014, pobuda eParticipacija, 7OP). Koordinator FZI Forschungszentrum Informatik. Cilj projekta je bil razviti napredna statistična orodja za vizualizacijo rezultatov spletnih razprav, ki bodo omogočila boljši pregled nad vsebinskim razvojem razprave in podrobnejšo vsebinsko analizo prispevkov ter posledično oblikovanje relevantnih zaključkov tako za javnost kot za odločevalce v procesih oblikovanja politik na ravni Evropske unije. Zavod Inštitut za elektronsko participacijo je sodeloval kot pilotni partner pri vzpostavitvi okolja za testiranje in aplikacijo vizualizacijskih orodij v procese elektronske participacije.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Projekti in priznanja Projekti Aktualni projekti Visualising the impact of the legislation by analysing public discussions using statistical means 2009-2010