Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
Organizacija in izvedba posvetov in razprav o podnebno-energetskih zavezah 2010-2011
-

Koordinator Focus društvo za sonaraven razvoj. Naročnik Urad Vlade RS za komuniciranje (javno naročilo UP/2010-01/UKOM, Partnerstvo med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin). Cilj projekta je bil v okviru šestih javnih posvetov po celotni Sloveniji vzpostaviti dialog med civilno družbo, strokovnimi javnostmi, gospodarstveniki ter političnimi odločevalci o izvajanju in implementaciji podnebno-energetskih ciljev Slovenije. Zavod Inštitut za elektronsko participacijo je izvajal informacijsko-komunikacijsko podporo javnim posvetom prek spletnega mesta http://www.slovenija-co2.si/, ki je vključevala vzpostavitev in upravljanje spletnega portala, pripravo in moderiranje spletnih razprav, spletna promocija razprav in sopripravo poročil spletnih razprav.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Projekti in priznanja Projekti Aktualni projekti Organizacija in izvedba posvetov in razprav o podnebno-energetskih zavezah 2010-2011