Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Ciljne javnosti

  • PDF

Nevladne organizacije (NVO), demokratične institucije, raziskovalne organizacije, družbena gibanja, podjetja ter posamezniki in državljani.

Nevladne organizacije (NVO)

Nevladna organizacija Inštitut za elektronsko participacijo sodeluje kot strokovni in podporni partner z drugimi nevladnimi organizacijami in mrežami pri izvajanju projektov področju civilnega dialoga, aktivnega državljanstva, participativne demokracije in družbeno inovativne rabe interneta.

Projekti:

Strokovna besedila:

Demokratične institucije

Inštitut za elektronsko participacijo izvaja aplikativne projekte na področju razvoja demokracije z družbeno inovativno rabo interneta, katerih naročniki so prek javnih razpisov vladne in parlamentarne institucije v Sloveniji in Evropski uniji. INePA načrtuje, vzpostavlja, vzdržuje in promovira spletne rešitve za krepitev dialoga med demokratičnimi institucijami, odločevalci in državljani ter upravlja, analizira, promovira, povezuje, moderira spletne komunikacijske procese, poroča o njihovih rezultatih in jih vključuje v demokratične postopke, oblikovanje politik in javnomnenjske procese.

Projekti:

Strokovna besedila:

  • Kako se lahko javnost vključuje v demokratično življenje Evropske unije? (2011)
  • Contribution to democratization of the EU Council presidency: NGO's eparticipation portal Predsedovanje.si (2009)
  • Prvi primeri video e-participacije 2.0 v Sloveniji (2009)
  • Zakaj e-demokracija v javni upravi? (2008)
  • Izzivi tehnokratskega razumevanja e-participacije državljanov v slovenski e-upravi (2008)

Raziskovalne organizacije

Inštitut za elektronsko participacijo sodeluje s sorodnimi evropskimi in slovenskimi raziskovalnimi organizacijami pri izvajanju projektov v 7. Okvirnem programu EU, aktivnostih strokovnih mrež in nastopih na mednarodnih konferencah, forumih, delavnicah ter vabljenih predavanjih.

Več:

Projekt Puzzled by Policy 2010-2013 (ICT PSP, 7OP). Naročnik Evropska komisija. Koordinator The National University of Ireland, Galway (Digital Enterprise Research Institute). Spletna stran http://www.puzzledbypolicy.eu/.

Projekt Visualising the impact of the legislation by analysing public discussions using statistical means 2009-2010 (EP-08-01-014, pobuda eParticipacija, 7OP). Naročnik Evropska komisija. Koordinator FZI Forschungszentrum Informatik. Spletna stran http://vidi-project.eu/.

Knjižnica strokovnih objav in nastopov Zavoda INePA

Razvojni in aplikativni projekti Zavoda INePA

Družbena gibanja

Na Inštitutu za elektronsko participacijo v okviru družbene odgovornosti organizacije podpiramo projekte neformalnih družbenih gibanj, pobud, akcij in civilnih iniciativ, za katere menimo, da prispevajo h krepitvi demokratične participacije, demokratičnih institucij, vključujoči informacijski družbi ter izboljševanju kakovosti življenja in okolja.

Več:

Dan prostih formatov - Osvobodi svoje dokumente!
Poletna akcija zbiranja prispevkov 2010 za WLAN Ljubljana.
Kampanja Ukrepaj zdaj!
Programski paket OKNO nominiran za Sončno osebnost leta 2009.
Očistimo Slovenijo v KS Galicija!

Podjetja

Inštitut za elektronsko participacijo nastopa kot partner podjetij, ki izvajajo razvojne ali aplikativne projekte na področju e-demokracije in e-participacije. Zavod INePA sodeluje kot profesionalna nevladna organizacija, ki je kompetentna za področje strokovnih vsebinskih prispevkov, testiranje in vključevanje ciljnih javnosti v pilotne apliakcije, promocijo ter dolgoročno uporabo končnih rezultatov projektov s strani državljanov, nevladnih organizacij, civilne družbe in odločevalskih institucij.

Več:

Projekt Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni (Spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010). Naročnik Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Evropska unija v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Koordinator Arctur d.o.o. Spletna stran http://www.obcine.net/agora/.

Posamezniki in državljani

Inštitut za elektronsko participacijo je zainteresiran za sodelovanje s posamezniki in državljani, ki želijo prispevati k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Z veseljem bomo preučili vaše predloge in pobude glede sodelovanja, povezovanja in uresničevanja skupnih interesov na področju elektronske participacije, elektronske demokracije, oblikovanja politik, civilnega dialoga, participativne demokracije in aktivnega državljanstva.

Stik:

Elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali telefonska številka 041 365 529 (mag. Simon Delakorda).

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Projekti in priznanja Ciljne javnosti