Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Partnerski in samostojni projekti Inštituta za elektronsko participacijo

Stran 1 od 2
Prikaži #
 
-

The project aims to raise awareness of the possibilities for using crowdsourcing in fostering a democratic debate on the future of the European Union.

 
-

Upravljanje Twitter in Facebook profilov Več EU - več SLO ter izvedba dveh lokalnih dogodkov na temo enotnega digitalnega trga za Evropo.

 
-

The aim of the Digital Ecosystem for E-Participation linking Youth (DEEP-linking Youth) project is to explore how e-participation can foster young people’s empowerment and active participation in democratic life.

 
-

Spletno orodje Pametni glas je namenjeno podpori izvajanju civilnega dialoga za nevladne organizacije in občane skozi 1. Podajanje pobud in njihovo komentiranje, 2. Identifikacijo lokalnih potreb in njihovo komentiranje in 3. Zbiranje podpore za posamezne pobude in potrebe.

-

Vsebinska priprava in vzpostavitev večjezikovnega spletnega vprašalnika na temo evropske identitete in evropskega državljanstva, interpretacija skupnih podatkov, priprava priporočil za civilno družbo ter izvedba predavanja o demokratični e-participaciji ravni EU na mednarodni konferenci. Naročnik Društvo za razvo...

-

Mreža nevladnih organizacij za digitalno enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in demokratično e-participacijo. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

-

Cilj projekta je zvišati raven prepoznavnosti pomena naslavljanja področja pravic žensk in neenakopravnosti spolov v javnosti in med političnimi akterji v Črni gori (tudi s pomočjo orodij e-participacije). Projekt koordinira Ekvilib Inštitut.

 

-

Cilj projekta je informirati, ozavestiti in aktivirati prebivalce Slovenije za uporabo interneta kot orodja vključevanja in opolnomočenja državljanov v demokratičnem življenju Evropske unije. Projekt sofinanciran s strani Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje v okviru informativno-komunikacijskih in izobr...

-

Koordinator projekta Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Naročnik Urad Vlade RS za komuniciranje (javno naročilo JN2467, skupni projekt Ministrstva RS za zunanje zadeve, Urada Vlade RS za komuniciranje in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji). Cilj projekta je omogočit...

-

Nadgraditev spletnega foruma in prenos znanja za upravljanje z orodji e-participacije. Naročnik Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč – SLOGA.

-

Raziskavo podpira Open Society Fundation, koordinator raziskave je Metamorphosis Foundation iz Makedonije. Cilj projekta je identificirati medijsko reprezentacijo mladih ter odnos mladih do medijev (interneta). Raziskava se izvaja v 11 državah (Makedonija, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Albanija, Kosovo, Bolg...

-

Planning, coordinating and setting up Citizens Participation Week 2012-2013 sub-page at Central and Eastern Europe Citizens Network web portal whit links to CPW on-line social media.

-

Razpis Evropske komisije ('Europe for citizens' programme, Action 2.3 "Support for projects initiated by civil society organisations", r.f. 529482). Koordinator Za in proti, zavod za kulturo dialoga iz Slovenije. Cilj projekta je aktivirati mlade v različnih evropskih državah k raziskovanju in razpravljanju o ureditvi int...
-

The purpose of Central and Eastern Europe Citizens Network E-participation survey is to identify current situation in electronic participation in Central and Eastern Europe and among members of network. The aim of the survey is to gather data and information on policy, legal framework, stakeholders, collaboration, resources...
-

Naročnik Focus, društvo za sonaraven razvoj. Spletna razprava poteka v okviru projekta Dovolj!, katerega sofinancira Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje. V luči priprave in razprave Strategije razvoja Slovenije ter v luči številnih izzivov, s katerimi se soočamo tako na ravni EU, kot na ravni Slovenije, ž...
-

Razpis Evropske komisije (ICT PSP, FP7 Programme). Koordinator The National University of Ireland, Galway (Digital Enterprise Research Institute). Cilj projekta je vzpostaviti trajnostno spletno rešitev/storitev, ki bo prispevala k zmanjšanju odtujenost državljanov v odnosu do oblikovanja migracijske politike na ravni EU...
-

Razpis Informacijske pisarne Evropskega parlamenta za Slovenijo (EP/DGCOMM/LJ/NP/2010/5). Cilji projekta so spletna podpora državljanskim forumom v regijah, spletna posvetovanja s poslankami in poslanci iz Slovenije, vzdrževanje interaktivnih komunikacijskih orodij na spletni strani IPEP in strokovno svetovanje ter inovat...
-

Koordinator Focus društvo za sonaraven razvoj. Naročnik Urad Vlade RS za komuniciranje (javno naročilo UP/2010-01/UKOM, Partnerstvo med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin). Cilj projekta je bil v okviru šestih javnih posvetov po celotni Sloveniji vzposta...
-

Razpis Evropske komisije (EP-08-01-014, pobuda eParticipacija, 7OP). Koordinator FZI Forschungszentrum Informatik. Cilj projekta je bil razviti napredna statistična orodja za vizualizacijo rezultatov spletnih razprav, ki bodo omogočila boljši pregled nad vsebinskim razvojem razprave in podrobnejšo vsebinsko analizo pris...
-

Naročnik Arctur d.o.o. Sofinanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Evropska unija v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (javni razpis "Spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010"). Zavod Inštitut za elektronsko participacijo je kot...

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Projekti in priznanja