Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
  • PDF

Simon_Delakorda_INePA_2011Simon Delakorda je raziskovalec in praktik na področju demokracije v digitalni družbi ter ustanovitelj Inštituta za elektronsko participacijo (www.inepa.si). Leta 2002 je diplomiral na temo elektronske demokracije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kasneje pa magistriral na temo elektronske participacije v Evropski uniji. Na fakulteti trenutno pripravlja doktorsko disertacijo s področja družboslovne informatike o vlogi nevladnih organizacij pri naslavljanju demokratičnih tveganj digitalne družbe. Od leta 2014 je tudi koordinator Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (www.informacijska-druzba.org).

Mag. Delakorda je (so)avtor znanstvenih in strokovnih člankov s področja politične demokracije in državljanske participacije na internetu s poudarkom na civilni družbi, nevladnih organizacijah in institucijah Evropske unije ter govorec, predavatelj in moderator na mednarodnih konferencah, seminarjih in okroglih mizah s področja politične informatike in civilnega dialoga. Sodeloval je pri izvajanju večletnih partnerskih projektov v 7. okvirnem program EU na področju e-participacije (eCommitte, VIDI, Puzzled by Policy).

Med drugimi je bil moderator spletnega foruma Evropske-razprave.si, prvega uspešnega primera e-demokracije v Sloveniji, ki je prejel Editor's Choice priznanje portala ePractice.eu. Za svoje delo na področju e-demokracije in e-participacije je prejel priznanje za Najbolj inventivne in podjetniško usmerjene projekte 2002, nagrado za zmagovalno študentsko delo na Festivalu Memefest 2004, nagrado za izvirno študentsko nalogo občine Dobrovnik 2004, nagrado mednarodne konference Central and Eastern European eGov Days 2014 za znanstveni prispevek Elektronska participacija in nevladne organizacije 2014 ter bil štipendist Slovenske znanstvene fundacije v študijskem letu 2002/2003.

Njegovo mednarodno in domače strokovno ter projektno udejstvovanje zaokrožuje članstvo v programskem odboru International eParticipation Conference (2009, 2010), Slovenskem politološkem društvu, strokovni skupini za eParticipacijo pri Državljanski mreži za srednjo in vzhodno Evropo (CEE CN) ter evropski mreži strokovnjakov Research network "Electronic Democracy" (DEL).

(zadnja posodobitev oktober 2015)

Professional Curriculum Vitae (2015)

Europass Curriculum Vitae (2012)

Bibliografija za obdobje 2001-2011

Izbrana bibliografija:

Delakorda, Simon. 2009. Elektronska participacija kot politično razmerje: primer interaktivnega oblikovanja politik Evropske komisije. Magistrsko delo. Ljubljana: [S. Delakorda]. Dostopno prek: http//:www.inepa.si/images/stories/datoteke/Elektronska_participacija_kot_politicno_razmerje-Delakorda.pdf (pdf, 2.34 MB).

Delakorda, Simon in Matej Delakorda. 2009. Contribution to democratization of the EU Council presidency: NGO's eparticipation portal Predsedovanje.si. V Electronic participation: proceedings of ongoing research, general development issues and projects of ePart 2009, ur. Efthimios Tambouris in Ann Macintosh, 147-156. ePart 2009, 1st International conference Linz, Austria, September 1-3, 2009. Linz: Trauner Verlag Universität. Dostopno prek: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Contribution_to_democratization_of_the_EU_Council_presidency_NGOs_eparticipation_portal_Predsedovanje.si.pdf (pdf, 334 KB).

Delakorda, Simon, Matej Delakorda in Zoran Mihajlović. 2009. Prvi primeri video e-participacije 2.0 v Sloveniji. V Življenje na digitalnem planetu, ur. Franci Pivec, str. 10-11. Revija Svobodna misel št. 23/2009, priloga Novi razgledi št. 7/2009. Ljubljana: Svobodna misel d.o.o. Dostopno prek http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Prvi_primeri_video_e-participacije_2-0_v_SI.pdf (pdf, 492 KB).

Delakorda, Simon. 2008. Zakaj e-demokracija v javni upravi?: družboslovni pogled. V XVII. Posvetovanje Sistemi za upravljanje z dokumenti, ur. Milan Selan et al, str. VII-1-VII-9. DOK_SIS 2008, Kranjska gora, 24.-26. september 2008. Ljubljana: Media.doc. Dostopno prek: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Zakaj_e-Demokracija_v_drzavni_upravi-Delakorda.pdf (pdf, 120 KB).

Delakorda, Simon in Delakorda Matej. 2008. E-demokracija v slovenskem nevladnem sektorju. V Skupaj smo močnejši! pametnejši, lepši..., ur. Borut Osonkar, str. 59-68. Zbornik prispevkov z druge konference nevladnih organizacij Podravja (16.– 17.10.2008). Maribor: Zavod PIP. Dostopno prek: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/E-demokracija_nevladni-sektor-INePA-2008.pdf (pdf, 1.09 MB).

Delakorda, Simon. 2008. Izzivi tehnokratskega razumevanja e-participacije državljanov v slovenski e-upravi. V Informacijska družba: multidisciplinarni pogledi / Information society: multidisciplinary approaches, ur. Uroš Pinterič in Urša Šinkovec, 183-210. Fakulteta za uporabne družbene študije, Nova Gorica. Dostopno prek: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Tehnokratsko_razumevanje_elektronske_participacije.pdf (pdf, 261 KB).

Delakorda, Simon. 2007. Citizens' forum: the first successful eDemocracy initiative in the Republic of Slovenia? V Expanding the knowledge economy: issues, applications, case studies, ur. Paul Cunningham in Miriam Cunningham, 449-459. Amsterdam: Ios Press. Dostopno prek: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Citizens_forum_the_first_successful_eDemocracy_initiative_in_the_Republic_of_Slovenia-Delakorda.pdf (pdf, 1.09 MB).

Lukšič, Andrej, Delakorda, Simon in Matej Delakorda. 2007. Sodobna e-uprava: od zadovoljnega uporabnika do vključenega državljana. V Elektronsko poslovanje v javnem in zasebnem sektorju - priložnosti in ovire, ur. Jasmina Starc, 9-24. Znanstvena konferenca "Elektronsko poslovanje v javnem in zasebnem sektorju - priložnosti in ovire", Novo mesto, 12. oktobra 2006. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje. Dostopno prek: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Sodobna_e-uprava_od_zadovoljnega_uporabnika_do_vkljucenega_drzavljana.pdf (pdf, 481 KB).

Delakorda, Simon. 2006. Models of democracy and the design of Slovenian political party websites. V Social informatics: an information society for all? In remembrance of Rob Kling, ur. International Federation for Information Processing, 279-295. Proceedings of the seventh international conference on human choice and computers (HCC7), Maribor, Slovenia, September 21-23, 2006. Dostopno prek: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Models_of_democracy_and_the_design_of_Slovenian_political_party_websites-Delakorda.pdf (pdf, 206 KB).

Lukšič, Andrej in Simon Delakorda. 2006. Kako demokratizirati e-demokracijo na državnem portalu e-uprave? V V partnerstvu z informatiko do poslovne odličnosti: zbornik posvetovanja, ur. Sašo Novaković et al., 125-131. DSI - Dnevi slovenske informatike 2006, Portorož, Slovenija, 19.-21. april. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. Dostopno prek: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Kako_demokratizirati_e-demokracijo_na_drzavnem_portalu_e-uprave.pdf (pdf, 149 KB).

Delakorda, Simon. 2003. Prvi poskusi digitalne demokracije v Sloveniji. Teorija in praksa 40 (3): 499-513. Dostopno prek: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Prvi_poskusi_digitalne_demokracije_v_Sloveniji-Delakorda.pdf (pdf, 201 KB).

Delakorda, Simon. 2003. Elektronska demokracija v refleksiji izbranih politoloških kategorij: politične svobode, političnih moči in politične akcije. V S poti v digitalno demokracijo, ur. Andrej Lukšič in Tanja Oblak, 81-98. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Dostopno prek: http://dk.fdv.uni-lj.si/eknjige//Edemokracija.pdf (pdf, 1.36 MB).

Simon Delakorda

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas