Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
  • PDF

POSLANSTVO ZAVODA INŠTITUT ZA ELEKTRONSKO PARTICIPACIJO

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno rabo interneta.

"Smo ena vodilnih nevladnih organizacij na področju e-participacije in e-demokracije v Evropski uniji. Svetujemo, povezujemo, izvajamo spletne projekte in strokovno analitske dejavnosti pri vključevanju javnosti, oblikovanju politik in dialogu z odločevalci."

NAČELA

Delovanje Inštituta za elektronsko participacijo temelji na naslednjih načelih delovanja nevladnih organizacij:

neodvisnost
strokovnost
nepridobitnost
prostovoljnost
javni interes
odprtost
zakonitost

VIZIJA

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo je vodilna profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije. Svoje aktivnosti nadgrajuje s sodelovanjem v vsebinskih mrežah na ravni EU in v regiji ter zagovorja vključujočo informacijsko družbo. V ta namen zagotavlja nepridobitna finančna sredstva za dolgoročno, pregledno in odgovorno delovanje družini prijazne organizacije z visoko izobraženimi, kompententnimi, in motiviranimi zaposlenimi. Z inovativnimi družbenimi in tehnološkimi pristopi dosega merljive in neposredne razultate v javnem interesu pri udeležbi različnih deležnikov v demokratičnih procesih, aktivnem državljanstvu in ozaveščenem kumuniciranju.

VREDNOTE

Participativna demokracija
Civilni dialog
Inovativnost
Projektno partnerstvo
Odgovorni odločevalci
Aktivno državljanstvo
Javni interes
Ozaveščeno komuniciranje
Odprta vlada
Vključujoča informacijska družba
Nove (vključujoče) tehnologije
Družba znanja
Kakovost življenja
Osebna rast
Družbena odgovornost organizacije

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Inštitut INePA Poslanstvo in vrednote