Informacije o delovanju Inštituta za elektronsko participacijo


INePAObveščamo vas, da so informacije in vsebine o aktivnostih Inštituta za elektronsko participacijo od oktobra 2018 dalje dostopne tudi na spletni strani Vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo https://www.informacijska-druzba.org/author/urednik/.

Inštitut za elektronsko participacijo je leta 2014 začel usmerjati del svojih aktivnosti v mreženje, zagovorništvo in krepitev kapacitet nevladnih organizacij kot sektorskega deležnika na področju razvoja informacijske družbe in digitalizacije Slovenije. Podrobnejše informacije o podpornem okolju Vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo so dostopne na spletni strani https://www.informacijska-druzba.org/predstavitev/.

Komentarje omogoča aplikacija DISQUS