Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Poslovno poročilo Zavoda INePA za leto 2019

  • PDF

INePAInštitut za elektronsko participacijo je v letu 2019 nadaljeval z uresničevanjem svojega poslanstva na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo, naslavljanja demokratičnih izzivov sodobnih političnih sistemov v kontekstu razvoja digitalne družbe ter krepitve nevladnih organizacij kot deležnika digitalizacije Slovenije.

Poslovno leto je bilo osredotočeno na izvajanje delovnih nalog v okviru mreženja in zagovorništva vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID). Subvencionirano delovno mesto na projektu mreže NVO-VID je prispevalo k nadaljnjemu razvoju in profesionalizaciji Inštituta za elektronsko participacijo. Okrepila se je omreženost zavoda v nevladnem sektorju, vzpostavljena so bila nova projektna partnerstva in prijave na javne razpise, povečalo se je število organiziranih dogodkov, izboljšala se je prepoznavnost inštituta s strani deležnikov digitalizacije v gospodarstvu, občinah in raziskovalnemu sektorju ter razvil dialog z ministrstvi pri oblikovanju politik informacijske družbe.

Splošna koristnost delovanja Zavoda INePA je bila v letu 2019 potrjena s pridobitvijo statusa v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

Na področju e-participacije je zavod organiziral štiri delavnice za nevladne organizacije, zaključil uspešno sodelovanje na evropskem projektu "Smart eDemocracy Against Fake News", ki ga je izvajal z osmimi partnerskimi organizacijami iz EU in sodelovanje na projektu Pametni glas NVO.

Na organizacijski ravni je zavod INePA zagotovil redno financiranje svojih aktivnosti in nemoteno delovanje v skladu s poslanstvom in statutom. Poslovni prihodki zavoda v letu 2019 so znašali 25.347,00 evrov. Stroški in odhodki so znašali 25.128,17 evrov. Zavod je imel presežek prihodkov v višini 218,83 evrov. Vsi prihodki so bili pridobljeni iz naslova projektov na javnih razpisih in izvajanja storitev na trgu na področjih in za dejavnosti, za katere je zavod registriran v skladu z Aktom o ustanovitvi.

Celotno poslovno poročilo Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo za leto 2019 (pdf).

Vsa poročila o delu Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo od leta 2007 dalje.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Inštitut INePA Novice Poslovno poročilo Zavoda INePA za leto 2019
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS