Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Poročilo in rezultati projekta SMARTeD

  • PDF

SMARTeD_projectInštitut za elektronsko participacijo je sodeloval kot partner na projektu Smart eDemocracy Against Fake News (SMARTeD). Cilj projekta je bil okrepiti zavedanje o posledicah lažnih novic na aktivno državljanstvo na nacionalni in evropski ravni s pomočjo veščin za uporabo orodij e-demokracije. V projektu je sodelovalo devet partnerjev iz sedmih držav EU, financirala ga je Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru programa Evropa za državljane.

Inštitut za elektronsko participacijo je bil zadolžen za tehnično vzpostavitev spletne ankete in deskriptivno analizo raziskave med strokovnjaki, koordinacijo in sodelovanje pri izvedbi dveh delavnic v Sloveniji, promocijo projekta, sodelovanje na partnerskih dogodkih in vsebinski prispevek k priporočilom projekta.

Rezultati projekta (v angleškem jeziku)

1) Predstavitev rezultatov spletne ankete na temo lažnih novic (Trubarjeva hiša literature, 21. marec 2019).

2) Deskriptivna analiza spletne ankete med strokovnjaki na temo lažnih novic (INePA, 3. april 2019).

3) Poročilo z nevladniške delavnice o lažnih novicah (PINA Koper, 10. april 2019).

4) Spletna orodja za naslavljanje lažnih novic (e-demokracija) – pdf predstavitev mag. Simon Delakorda (Koper, 10. april 2019 v slovenskem jeziku).

5) Poročilo z mladinske delavnice o lažnih novicah (Mladinski center Postojna, 14. maj 2019).

6) Predstavitveni letak projekta s ključnimi ugotovitvami (pdf).

7) Priporočila institucijam in državam članicam EU za naslavljanje dezinformacij (pdf)

8) Informacije o izvedenih dogodkih v okviru projekta (pdf).

Fotografije in slikovno gradivo projekta

SMARTeD workshop youth Postojna    SMARTeD workshop Koper NGO

SMARTeD workshop Koper NGO    SMARTeD workshop Koper NGO

SMARTeD workshop youth Postojna    SMARTeD analiza

Osnovni podatki o projektu

Program: Evropa za državljane 2018 (projekti civilne družbe)
Trajanje: september 2018 – december 2019
Vrednost projekta: 133.560,00 evrov (delež INePA 15.120,00 evrov oz. 11 %)
Nosilni partner: ManaBalss.lv (koordinator)
Spletna stran projekta: https://smartedemocracy.org/
Kontaktna oseba: mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si.

Projekt "Smart eDemocracy Against Fake News – SMARTeD" financira Evropska unija v okviru programa Evropa za državljane.

Europe for Citizens

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Inštitut INePA Novice Poročilo in rezultati projekta SMARTeD
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS