Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Poročilo o delu Zavoda INePA v letu 2018

  • PDF

V letu 2018 je Inštitut za elektronsko participacijo nadaljeval prizadevanja za krepitev vloge, kapacitet in zagovorništva slovenskih nevladnih organizacij na področju digitalizacije. V ta namen v okviru podpornega okolja vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) vzpostavil delovno mesto vodje mreženja in zagovorništva. V okviru zagovorniških aktivnosti mreže je zmed drugimi koordiniral organizacijo 4. Dneva vključujoče informacijske družbe, pripravo pobude Napredna digitalna družba v Sloveniji - prispevek nevladnih organizacij in pripomb na osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

Na področji e-participacije je inštitut uspešno zaključil koordinacijo evropskega projekta »European Citizens Crowdsourcing«, se vključil kot partner v evropski projekt »Smart eDemocracy Against Fake News« in z vabljenimi predstavitvami prispeval k širjenju znanja na mednarodnih strokovnih konferencah. Na lokalni ravni je inštitut v sodelovanju z regionalnim stičiščem NVO Gorenjske in Osrednje Slovenije nadaljeval s pobudo za e-demokracijo v okviru pametnega mesta Kranj in moderiranje spletne aplikacije Pametni glas NVO.

Letni prihodki INePA v letu 2018 so znašali 24.278,93 evrov. Odhodki so znašali 14.964,91 evrov. Vsi prihodki so bili pridobljeni iz naslova javnih razpisov in izvajanja storitev na trgu na področjih, za katere je zavod registriran v skladu z Aktom o ustanovitvi.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Inštitut INePA Novice Poročilo o delu Zavoda INePA v letu 2018
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS