Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Poročilo o delu Zavoda INePA v letu 2017

  • PDF

V letu 2017 je Inštitut INePA obeležil 10. obletnico delovanja. V povezavi z obletnico je na prvem obisku v Sloveniji gostil enega izmed mednarodnih pionirjev e-demokracije g. Stevena Clifta iz Združenih držav Amerike. Poslovno leto so zato zaznamovala prizadevanja inštituta za krepitev esodelovanja občanov na lokalni ravni, ki so se združila v organizaciji javnega posveta v Državnem svetu RS z naslovom »E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije?«. Na nacionalni ravni je inštitut v okviru vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) nadaljeval z vsebinskim mreženjem in krepitvijo vloge nevladnih organizacij na področju digitalizacije prek vplivanja na ključne strateške dokumente, nadaljevanja dialoga z Direktoratom za informacijsko družbo, organizacijo dneva vključujoče informacijske družbe in sodelovanja pri operativni vzpostavitvi Slovenske digitalne koalicije. V letu 2017 se je povečal obseg svetovalnih in analitskih aktivnosti, katere je inštitut opravil za projektne partnerje in naročnike (evalvacija evropskega projekta Digital Ecosystem for E-participation Linking Youth, Tržna analiza portala eUprava v segmentu e-demokracije, priložnostna terenska raziskava na temo e-sodelovanja občanov na lokalni ravni in pregled razvoja e-demokracije v Sloveniji za publikacijo Evropskega liberalnega foruma). Inštitut je okrepil omreženost in prepoznavnost na evropski ravni prek koordinacije projekta »European Citizens Crowdsourcing«. Slednji je prispeval tudi k povečani prisotnosti inštituta na mednarodnih konferencah in dogodkih. Na nacionalni ravni je projekt prispeval k prepoznavnosti inštituta kot uspešnega slovenskega prijavitelja na programu Evropa za državljane.

Inštitut za elektronsko participacijo je v letu 2017 izvajal svoje poslanstvo na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo in naslavljanja demokratičnih izzivov sodobnih političnih sistemov v kontekstu razvoja digitalne družbe ter javnega interesa. Na organizacijski ravni je inštitut zagotovil redno financiranje svojih aktivnosti v skladu s poslanstvom in statutom ter ohranil obseg dela in medijsko pojavnost iz prejšnjega leta.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Inštitut INePA Novice Poročilo o delu Zavoda INePA v letu 2017
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS