Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Poročilo o delu Zavoda INePA v letu 2016

  • PDF

Inštitut za elektronsko participacijo je v letu 2016 uspešno izvajal svoje poslanstvo na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo in naslavljanja demokratičnih izzivov sodobnih političnih sistemov tako v kontekstu razvoja digitalne družbe kot z vidika javnega interesa

Na lokalni ravni je inštitut nadgradil dosedanja prizadevanja za spodbujanje participacije občanov v okviru projekta »Pametni glas« ter s sodelovanjem v pobudah Pametna skupnost Gorenjska in Pametno mesto Velenje. V povezavi z obema je soorganiziral lokalni razpravi v Kranju in Velenju na temo digitalnih storitev (dogodka projekta Več Evrope, več Slovenije). Na nacionalni ravni je inštitut nadaljeval s koordinacijo nacionalne vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) in sodelovanjem v koordinaciji vsebinskih mrež Slovenije. V okviru mreže je vodil organizacijo dneva vključujoče informacijske družbe ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe, sooblikovanje zakonodaje na področju informacijske družbe (novela zakona o elektronskih komunikacijah) ter protestno akcijo zaradi neodgovorne politike Vlade RS do razvoja informacijske družbe. V imenu mreže je predstavnik inštituta na vrhu slovenskega gospodarstva podpisal ustanovitev Slovenske digitalne koalicije. Na evropski ravni je inštitut uspešno nastopil kot prijavitelj na razpisu Evropa za državljane in pridobil partnerski projekt »European Citizens Crowdsourcing«, v katerem sodeluje 8 partnerjev iz EU. V okviru projekta je organiziral prvo mednarodno konferenco na temo množičnega sodelovanja (crowdsourcing) v Sloveniji. Evropsko udejstvovanje je dopolnil z izvedbo vabljenega predavanja na dnevu digitalne demokracije v Bruslju, katerega je organiziral European Citizens Action Service. Navedene aktivnosti so okrepile prepoznavnost inštituta in prispevale k njegovi pojavnosti v medijih.

Na organizacijski ravni je inštitut nadaljeval z uspešnim pridobivanjem razpisnih sredstev, ki so potrebna za stabilno izvajanje obstoječega obsega aktivnosti na letni ravni v skladu z njegovim poslanstvom in statutom.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Inštitut INePA Novice Poročilo o delu Zavoda INePA v letu 2016
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS