Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacijske družbe

  • PDF

NVO-politika-informacijske-druzbeNa 26. Slovenskih politoloških dnevih, ki potekajo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani med 28. in 29. majem, je bil v panelu "Aplikativna uporaba politološke znanosti" predstavljen prispevek Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacije družbe. V prispevku so predstavljene zagovorniške aktivnosti Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in oris politične arene na področju informacijske družbe v Sloveniji.

Povzetek predstavitve je predstavljen v nadaljevanju. Prosojnice predstavitve so dostopne na povezavi Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacijske družbe (pdf).

Ustanovitvi Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je med drugimi botroval politološki premislek o nujnosti organiziranega civilno-družbenega naslavljanja demokratičnih tveganj informacijske družbe. Mreža, ki povezuje nevladne organizacije za digitalno enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in demokratično e-participacijo, predstavlja novega deležnika na področju oblikovanja politike informacijske družbe v Sloveniji.

Informacijska družba je v zadnjih letih zaradi politične zapostavljenosti postala institucionalno razdrobljena med različne vladne resorje. Implementacijski primanjkljaj tako povzroča vse večji razvojni zaostanek Slovenije na področju informacijske družbe v primerjavi z drugimi državami članicami EU ter njeno nesistemsko umestitev v Operativni program izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Kljub temu, da se v zadnjem obdobju pojavljajo pobude za povezovanje deležnikov kot so Slovenski internetni forum in Digitalna koalicija, le-te zaradi pomanjkanja prakse civilne dialoga in politične podpore ne morejo razviti svojega potenciala in potisniti razvoj informacijske družbe višje na politično agendo.

Prispevek razvija tezo, da se je z vzpostavitvijo mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo "normalizira" deležniška struktura v politični areni informacijske družbe. Še vedno pa znotraj te arene ni vzpostavljen strukturiran demokratičen proces zaradi njene specifične narave. Slednja je zakoreninjena v percepciji interneta kot medmrežja, ki ne tolerira hierarhičnih komunikacijskih tokov. Zato je odločevalska arena na področju informacijske družbe atomizirana, v njej pa prevladujejo organizirani kapitalski interesi ter medijsko izpostavljeni individualni mnenjski voditelji.

Na podlagi politološke refleksije in izkustva pri umeščanju mreže nevladnih organizacij v politično areno informacijske družbe, bo prispevek usmeril pozornost na naslednja strokovno relevantna vprašanja: (1) Ali je na področju politike informacijske družbe v Sloveniji mogoče vzpostaviti civilni dialog? (2) Kako vzpostaviti politični proces, ki bo legitimen za vse deležnike na področju informacijske družbe? (3) Na kakšen način krepiti pomen in vlogo nevladnih organizacij kot deležnikov v procesu?

Avtor prispevka:

mag. Simon Delakorda, univ. dipl. pol., koordinator Mreže mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Inštitut INePA Novice Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacijske družbe
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS