Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
  • PDF

POJMOVNI SLOVAR

Civilni dialog - pomeni dialog s civilni akterji (npr. nevladne organizacije) pri sooblikovanju politik, ki so javnega pomena in vplivajo na kakovost življenja ljudi. Civilni dialog ima različne stopnje formalizacije od informiranja, posvetovanja do soodločanja oz. partnerstva in je vezan na potek oblikovanja politike. Konceptualno izhodišče civilnega dialoga predstavljata participativna demokracija (sodelovanje pri oblikovanju politik med volitvami) in aktivno državljanstvo. Civilni dialog ne pomeni zgolj formalne participacije pri oblikovanju politik in zakonodaje ampak se nanaša tudi na vzpostavitev pogojev za sodelovanje civilne družbe. Ti pogoji so najpogosteje sistemske narave, kot so finančni, kadrovski, pravni in ostali pogoji za delovanje in razvoj civilnih akterjev.

Elektronska demokracija pomeni rabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri krepitvi demokracije, demokratičnih institucij in procesov s ciljem povečati vključenosti in interes javnosti ter posameznikov za politiko.

Elektronske volitve – se nanašajo na rabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri izboru političnih predstavnikov v predstavniški demokraciji. E-volitve od blizu potekajo s pomočjo elektronske glasovalne naprave na volišču. E-volitve na daljavo poznamo kot I-volitve (internetne volitve).

IKT – informacijsko komunikacijske tehnologije so tehnologije, ki omogočajo zbiranje, obdelavo, shranjevanje, uporabo, razpošiljanje in prenos podatkov, sporočil ter informacij med viri (npr. računalniška tehnologija in internet).

Internet – je po svetu porazdeljen informacijski sistem, katerega temelj je telekomunikacijsko omrežje, ki temelji na TCP/IP in ki omogoča telekomunikacijske storitve kot sta elektronska pošta in svetovni splet (spletne strani).

Splet 2.0 - opisuje nove trende v uporabi tehnologije svetovnega spleta in spletnega oblikovanja, s ciljem povečati kreativnost, prenos informacij, sodelovanje in funkcionalnost spleta. Koncepti Spleta 2.0 so vodili k razvoju in evoluciji spletnih skupnosti in njihovih gostiteljskih servisov, kot so družabna spletna mesta, video portali, wikipedije, spletni dnevniki in folksonomije.

Spletna družbena omrežja – so aplikacije, spletne storitve ali strani, ki gradijo in odražajo socialne mreže ali socialne odnose med ljudmi (npr. Facebook).

Več:

Delakorda, Simon, Nataša Goršek-Mencin in Matej Delakorda. 2007. Spletni forum prihodnosti – prvi uspešen primer e-demokracije v Sloveniji?. V Z informatiko do novih poslovnih priložnosti: zbornik posvetovanja, ur. Aleksander Novaković, Marko Bajec, Jasna Poženel in Mojca Indihar Štemberger, 75-87. Dnevi slovenske informatike, Portorož, 11.-13. april 2007. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2007. Dostopno prek: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Forum-prihodnosti-prvi-uspesen-primer-e-demokracije.pdf (pdf, 412 KB)

Delakorda, Simon. 2003. Elektronska demokracija v refleksiji izbranih politoloških kategorij: politične svobode, političnih moči in politične akcije. V S poti v digitalno demokracijo, ur. Andrej Lukšič in Tanja Oblak, 81-98. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Dostopno prek: http://dk.fdv.uni-lj.si/eknjige//Edemokracija.pdf (pdf, 1,36 MB).

Spletni forum Evropske razprave http://www.evropske-razprave.si/.

Začasni odbor Sveta Evrope za e-demokracijo, Slovar informatike in Wikipedija.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Politična informatika Pojmovni slovar