Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
  • PDF

Praktični vidiki DIGITALNE DEMOKRACIJE se nanašajo na izvajanje demokracije brez omejitev časa, prostora in drugih fizičnih pogojev z uporabo interneta in računalniško posredovanega komuniciranja kot dopolnila tradicionalnim političnim praksam. Digitalna demokracija se umešča na presečišče predstavniške in participativne demokracije.

Slednje odpira prostor za civilno družbeni pristop pri naslavljanju odprtih vprašanj digitalne demokracije, kot so dostop do interneta, informacij, skupnostnih omrežij, odločevalcev, temeljnega vira dohodka ter lastništva in nadzora. Takšno izhodišče je mogoče konceptualizirati s pomočjo modela civilno-družbene digitalne demokracije (Grassroots Digital Democracy), ki izpostavlja pomen računalniško posredovanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za opolnomočenje spoznavnih, komunikacijskih in sodelovalnih procesov znotraj nevladne civilne družbe in med državljani s ciljem skupnega oblikovanja participativnih družbenih sistemov.

Medtem ko plebiscitarni in predstavniški model digitalne demokracije poudarjata razmerje med vlado in državljani, pa model civilno-družbene digitalne demokracije izpostavlja komunikacijske procese nevladne civilne družbe in državljanov, na podlagi katere bi se lahko uresničila vizija participativne družbe. Tehnologije in orodja, ki so v uporabi za ta namen, so spletne diskusijske skupine, e-poštni seznami, wikiji, politični spletni dnevniki, politične spletne klepetalnice, orodja za kibernetske proteste, spletne peticije in spletne protestne kampanje.

Koncept civilno-družbene digitalne demokracije (e-participacija) je blizu tradiciji participativne, samo-organizirane demokracije oz. modelu od spodaj navzgor vzpostavljene digitalne demokracije Manuela Castellsa, Benjamina Barberja in Howarda Rheingholda.

Uporabljena literatura:

Fuchs, Christian. 2008/2010. Internet and society: social theory in the information age. New York; London: Routledge.

Hacker, Kenneth L. in Jan van Dijk. 2000. Digital democracy: issues of theory and practice. London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage.

Hague, Barry N. in Brian D. Loader. 2001. Digital democracy: discourse and decision making in the Information Age. London; New York: Routledge.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Politična informatika Digitalna demokracija