Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
Iskana beseda: Število rezultatov: 12
Oznaka: politična informatika Razvrsti
Družboslovno-komunikacijske rešitve in storitve

Od leta 2007 smo skupaj s projektnimi partnerji uresničili 20 razvojnih in aplikativnih spletnih projektov na evropski (7. Okvirni program, ICT PSP program, Evropa za državljane), nacionalni in lokalni ravni, v katerih je aktivno sodelovalo več kot 9.000 posameznikov in organizacij.

Partnerske projekte dopolnjujemo in nadgrajujemo z izvajanjem naslednjih rešitev in storitev na področju krepitve demokracije z družbeno inovativno rabo interneta:

Strokovne in analitske dejavnosti Izvajanje pilotnih aktivnosti (pilotni partner) Razširjanje (diseminacija) projektov  Oblikovanje z udeležbo in vzpostavljanje skupnosti Podporne spletne storitve za ciljne skupine

I. Strokovne in analitske dejavnosti na področju digitalne demokracije- raziskave - študije - analize - izvedbeni načrti- predlogi - koncepti - modeli - ostali strokovni ter svetovalni izdelki.

Reference: Spletna knjižnica študij, člankov, predavanj in projektnih poročil

II. Izvajanje aplikativnih in pilotnih aktivnosti na področju elektronske participacije- načrtovanje in testiranje spletnih orodij - identifikacija in vključevanje ciljnih javnosti- moderiranje in upravljanje spletnih komunikacijskih procesov- sodelovanje v demokratičnih postopkih in javno mnenjskih procesih- interakcija z odločevalci in institucijami- zajem in poročanje rezultatov ter njihova diseminacija- koordinacija delovnih sklopov na evropskih projektih.

Reference:

Puzzled by Policy VIDI Evropske-razprave AGORA Slovenija znižuje CO2

III. Razširjanje (diseminacija) projektov na področju elektronske participacije- načrtovanje in izvajanje spletne komunikacijske strategije- obveščanje, informiranje in promocija- povezovanje in mreženje ciljnih javnosti- organizacija dogodkov (okrogle mize, delavnice, stojnice itd.)- interakcija prek spletnih družbenih omrežij- nastopi v medijih.

Reference:

Javni dogodki Predstavitvena gradiva Nastopi v medijih Stojnice Družbena omrežja

IV. Oblikovanje z udeležbo in vzpostavljanje skupnosti (Participatory design & Community building)- oblikovanje izvedbenih načrtov za spletne komunikacijske procese in aplikacije s pomočjo udeležbe ciljnih skupin- spodbujanje vključevanja- izobraževanje- ozaveščanje- pridobivanje s strani uporabnikov ustvarjenih vsebin- vzpostavljanje zainteresirane javnosti- povezovanje družboslovnih in tehničnih elementov spletne komunikacije.

Reference:

Predsedovanje.si E-peticija za tobačni evro eCommittee Zakon o prostovoljstvu OKNO - odprta koda za NVO

V. Podporne spletne storitve za ciljne skupine- napredni spletni vprašalniki v sistemu SurveyMonkey (vzpostavitev, upravljanje spletnih vprašalnikov in dostop do rezultatov za identifikacijo potreb, predlogov in stališč ciljnih javnosti). Več...- video elektronska participacija 2.0 (VeP 2.0, vzpostavitev in upravljanje spletnih video prenosov razprav in posvetov ter moderiranje vzporednih spletnih klepetalnic). Več...

Reference:

Evropske-razprave.si (VeP 2.0) Uredba EP o emisijskih vrednostih CO2(prvi uspešen primer VeP 2.0 v Sloveniji) SZTKJZ(vprašalnik) CEE Citizens Network(vprašalnik)
Demokratična tveganja digitalne družbe 2 – poblagovljanje interneta

Poblagovljanje interneta predstavlja drugo področje demokratičnih tveganj digitalne družbe, ki problematizira tako ekonomski determinizem uporabe tehnologij za akumulacijo kapitala (Poster 1995), kot tudi krepitev že obstoječih družbenih struktur, norm in praks v družbi spektakla (Debord 2008). Slednje se kaže na področju političnega marketinga na internetu, kjer se politiki z načrtnim oblikovanjem javne podobe prodajajo kot blago, državljani pa so razumljeni kot potrošniki njihovih političnih sporočil (Thornton 2002, 34), ter na področju e-uprave, ki opredeljuje državljane kot potrošnike in stranke, državne ustanove in uradnike kot prodajalce in politiko kot trg (Margolis in drugi 2009, 65).

Politična informatika: e-participacija nevladnih organizacij pri oblikovanju politik

Inštitut za elektronsko participacijo je predstavil vabljeno predavanje "Political informatics: which e-participation for NGOs?" na panelu "New Technologies and Participation: A Cure or a Pretext?", ki je potekal v Skopju, julija 2012, v okviru regionalne delavnice “Partners or Foes? Exchange of Good Practices in Monitoring of Government Policies and Processes in Enlargement Countries”.

Demokratična tveganja digitalne družbe 3 – nadzor nad internetom

Nadzor nad internetom predstavlja enega ključnih opozoril kiber-pesimistov, ki lahko vodi v krepitev že uveljavljenih akterjev, interesov in usmeritev tradicionalne politike (Norris 2001, 236), nadzorovanje, sledenje in dezinformiranje prebivalstva ter filtriranje uporabnih informacij (Rheingold 2000, 299), vzpostavljanje dodatnega orodja političnih, medijskih, kapitalskih in interesnih elit za usmerjanje in nadzorovanje politike (Margolis in drugi 2009, 17), omejevanje demokratičnih svoboščin (Shirazia 2010) ter bogatitev in digitalizacijo komunikacije med vplivnimi političnimi mrežami (Rethemeyer 2007, 205).

Septembrski e-mesečnik INePA

Lepo vabljeni k branju rednih mesečnih e-novic Inštituta za elektronsko participacijo, v katerih predstavljamo aktualno dogajanje na področju elektronske participacije, digitalne demokracije in politične informatike v povezavi z aktivnostmi inštituta. Spletna verzija novic je dostopna prek povezave E-mesečnik INePA september 2012.

Demokratična tveganja digitalne družbe 4 – tehnokratska e-uprava

Tehnokratska e-uprava je rezultat vladnih politik na področju razvoja e-uprave, ki so bile usmerjene v organizacijo boljšega zagotavljanja storitev za državljane, manj pa v zagotavljanje njihovega vpliva na razvoj e-uprave (Misuraca 2007, 37), kar raziskovalci opisujejo kot informacijska uprava (Mayer-Schönberger in Lazer 2007, 5-9). Obeti e-uprave, da se bodo z zagotavljanjem spletnih storitev za državljane okrepili odzivnost, odgovornost, vključenost in dostopnost državnih ustanov (West 2005, 103), so v praksi omejeni na enosmerni elektronski dostop do informacij in komunikacijo prek elektronske pošte (Delakorda 2008a, 190).

e-Democracy Conference 2012 Overview

Presentations, photos and videos from the e-Democracy Conference 2012 are available from the conference web site www.edemocracy.mk. For the third year in a row, beautiful Ohrid welcomed around 70 enthusiasts and supporters of the e-Democracy concept, among them representatives from Parliaments, Governments, Official Journals, international organizations, businesses, academics and NGOs including Institute for Electronic Participation (INePA).

Pregled oktobrskega dogajanja

Lepo vabljeni k branju rednih mesečnih e-novic Inštituta za elektronsko participacijo, v katerih predstavljamo aktualno dogajanje na področju elektronske participacije, digitalne demokracije in politične informatike v povezavi z aktivnostmi inštituta. Spletna verzija novic je dostopna prek povezave E-mesečnik INePA oktobrski e-mesečnik 2012.

Demokratična tveganja digitalne družbe 5 – fiktivna e-participacija

Elektronska participacija je hibridni termin, ki se navezuje na teorijo demokracije, politologijo, komunikologijo, tehnološke študije in informatiko. Formalna razlaga opredeljuje e-participacijo kot z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami podprto participacijo v postopkih uprave in vladanja, pri čemer se v praksi pojavlja vrsta težav, kot so nizka udeležba, problem merljivosti učinkov, nejasna vključenost, slaba evalvacija, itd.

Contemporary offline and online challenges of representative democracy

Political parties are facing many challenges when interacting with citizens both off-line and on-line. Low public confidence, decreasing voter turnout and using internet for politics-as-usual are amongst them. These issues were reflected during two regional conferences “Information Technologies and Political Participation” and “The role of the political parties in the electoral process”.

Novembrske novice in dogajanje na Inštitutu za elektronsko participacijo

Lepo vabljeni k branju rednih mesečnih e-novic Inštituta za elektronsko participacijo, v katerih predstavljamo aktualno dogajanje na področju elektronske participacije, digitalne demokracije in politične informatike v povezavi z aktivnostmi inštituta. Spletna verzija novic je dostopna prek povezave novembrski e-mesečnik 2012.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home