Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
Iskana beseda: Število rezultatov: 8
Oznaka: strokovni članek Razvrsti

Maja je v Budimpešti potekala konferenca z naslovom Central and Eastern European eGov Days 2014. Inštitut za elektronsko participacijo je na konferenci sodeloval s strokovnim člankom Elektronska participacija in nevladne organizacije ter v kategoriji študije primerov in empirične raziskovalne naloge tudi prejel nagrado. Prispevek, ki predstavlja rezultate spletne ankete, s pomočjo katere se je opredelilo izzive e-participacije in potrebe organizacij, ki so članice mreže Central and Eastern European Citizens Network (CEE CN), je dostopen v angleškem jeziku: Electronic Participation and Non-Governmental Organisations in Central and Eastern Europe.

Gibanje za pravično družbo (GPD), ostale skupine civilne družbe ter posamezniki so v soboto v Ljubljani organizirali srečanje na temo elektronske neposredne demokracije (eND) in povezovanja civilne družbe z namenom oblikovanja vzporednega parlamenta.

Andy Williamson – mednarodno priznani strokovnjak na področju digitalne strategije in demokracije na svetovnem spletu, svetovalec in raziskovalec socialnih medijev, družbe ter politike – razmišlja o e-participaciji kot orodju, ki lahko prispeva k novi evropski javni sferi.

Posebej v času, ko se znotraj Evropske unije razpravlja o državljanstvu, civilni družbi in njeni vrednosti ter vlogi je smiselno promovirati občutek pripadnosti med prebivalci držav članic, pravi Williamson. Internet in e-sodelovanje ponujata priložnost za nov evropski javni prostor, ki bo izgubil, če institucije ne bodo sprejele pogumnih korakov v smeri spletne demokracije.

Več o njegovem prispevku je objavljeno tukaj

Strokovni prispevek z naslovom Vloga slovenskih nevladnih organizacij v razvoju elektronske demokracije, objavljen v  Zotkin mrežnik - Časopis projekta ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost (september 2011) 1.34 Mb, izpostavlja tezo, da so slovenske nevladne organizacije pomemben dejavnik razvoja elektronske demokracije v Sloveniji in Evropski uniji. S pomočjo pojasnjevalnega metodološkega izročila so predstavljeni izbrani vidiki in projekti nevladnih organizacij na področju elektronske participacije v civilnem dialogu. V zaključku je pozornost namenjena metodološkim izzivom, ki se kažejo v odsotnosti poglobljene znanstvene analize predstavljenega področja.

V letu 2011 smo na Inštitutu za elektronsko participacijo izvedli 14 mednarodnih in domačih predavanj ter napisali 9 študij oz. poročil in 4 strokovne prispevke s področja elektronske participacije, elektronske demokracije in družbeno inovativne rabe interneta v demokratičnem odločanju.

Vsa gradiva so v angleškem in slovenskem jeziku javno dostopna v pdf formatu v spletni knjižnici INePA prek povezave http://www.inepa.si/knjiznica-znanja/section/1-inepa-2011.html.

Lepo vabljeni k ogledu in branju!

Na Inštitutu za elektronsko participacijo predstavljamo demokratična tveganja digitalne družbe v šestih delih. Danes je na vrsti uvod, sledilo pa bo še pet tveganj, ki so digitalna neenakost, nadzor nad internetom, poblagovljanje interneta, tehnokratska e-uprava in fiktivna e-participacija.

Avtorji izpostavljajo pozitivne zmožnosti tehnologije interneta pri spodbujanju bolj neposredne in uravnotežene participacije v politiki (Dutton 1992) prek uvajanja nacionalnih posvetovanj v obliki elektronskih mestnih sej (Etzioni 1992), oblikovanja politik v virtualnih polisih (Ogden 1994), vzpostavljanja elektronske republike z neposrednim vplivom državljanov na javne politike (Grossman 1995), spreminjanja struktur političnih moči prek pospešene pluralizacije problemskih skupin in aktivnosti (Bimber 1998), razvoja močne demokracije informiranih državljanov soodločajočih o kompleksnih vprašanjih (Becker 2001), širitve javne sfere racionalno-kritičnega diskurza (Dahlberg 2001), difuzije demokratičnega vladanja, institucij in postopkov na različne ravne (Kamarck in Nye 2002), nastajanja novih oblik politične interakcije in komunikacije (Hacker 2004), oblikovanja državljanskih skupnosti v kiber-prostoru (Coleman in Blumler 2009), civilnem nadzoru oblasti z soustvarjanjem uporabniških informacij v različnih družbeno-tehnoloških okoljih spleta 2.0 (Chadwick 2009) in nastajanju demokracije spletnih družabnih medijev (Loader in Mercea 2011).

Digitalna neenakost v informacijskih družbah temelji na konceptu digitalnega razkoraka, katerega zgodnejše percepcije sredi 90-ih let prejšnjega tisočletja so se nanašale na opisovanje razkoraka v dostopu do informacijskih tehnologij in storitev zaradi razlik v dohodku, izobrazbi, starosti in zemljepisnih danostih, ki so predstavljale ovire pri uporabi informacijski tehnologij in omrežij ter zavirale rast elektronskega poslovanja (OECD 2000, 14; OECD 2001). Kritike tehnološkega razumevanja digitalnega razkoraka opozarjajo na njegovo ozkost in utemeljujejo širitev razprave v smeri digitalne neenakosti, ki zajema tudi demokratični razkorak (Mossberger in drugi 2003, 3). Slednji predstavlja razlike v odnosu in izkušnjah z uporabo interneta za glasovanje, iskanje vladnih in političnih informacij ter sodelovanje v elektronskih mesnih sejah (prav tam, 9) oziroma širše kot razlike med tistimi, ki uporabljajo in tistimi, ki ne uporabljajo digitalnih komunikacij za vključevanje, mobilizacijo in participacijo v javnem življenju (Noriss 2001, 4).

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (NVO) prinaša številne prednosti, kot so uresničevanje javnega interesa skozi identifikacijo problemov, vključevanje ciljnih skupin, aplikacija in razširjanje rezultatov. Kljub temu je njihova udeležba v raziskovalno-razvojnih projektih na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij pogosto otežena zaradi administrativnih ovir, omejenih kadrovskih virov in finančne podhranjenosti.

Projekti

Dnevi-VID-2015-informacijska-druzba


Mreza-NVO-VID-tehnologije


e-participacija-evropska-unija


Evropska drzavljanska pobuda


puzzled by policy


Ljudski protesti na svetovnem spletu

E-novice INePA

Arhiv Novic >>

Kontakt

Naslov: Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
Tel: (+386) 41 365 529
E-pošta: info@inepa.si

Uspešne prakse

Državljanski forum Evropske razprave
e-participacija.si
predsedovanje.si

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home