Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language
Iskana beseda: Število rezultatov: 16
Oznaka: e-uprava Razvrsti
Sporočilo za javnost ob Mednarodnemu dnevu telekomunikacij in informacijske družbe

Inštitut za elektronsko participacijo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe, katerega namen je ozaveščati o možnostih uporabe interneta in ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za izboljševanje kakovosti življenja, opozarja na krepitev demokratičnih tveganj na področju globalnega nadzora nad internetom, digitalne neenakosti in poblagovljanja interneta. Pri tem izpostavlja otežene pogoje sodelovanja organizirane civilne družbe v postopkih sprejemanja predpisov, ki se nanašajo na razvoj in delovanje digitalne družbe v Sloveniji.

Partnership with civil society is a key to transformative E-government

E-governance leadership is about involving citizens and civil society in public decision-making processes and in service delivery. This message is underpinning the main theme Transformative eGovernment and Innovation: Creating a Better Future for All of the United Nations Public Service Forum, Day and Awards Ceremony which took place in Manama, the Kingdom of Bahrain, from 24 to 27 June 2013.

Participativna demokracija kot temelj e-vladanja

Inštitut za elektronsko participacijo in Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo sta s predstavitvijo Participatory democracy as substance of e-governance sodelovala na mednarodni konferenci Reinforcement of eGovernance in the Danube Region. Predstavitev je izpostavila nujnost delovanja participativne demokracije pri vzpostavljanju odprte in pregledne e-uprave ter vloge nevladnih organizacij kot ključnih akterjev pri naslavljanju izzivov digitalne družbe v javnem interesu.

Celotna predstavitev Participatory democracy as substance of e-governance (pdf).

Ključne vsebine iz predstavitve:

različni demokratični modeli odnosa med državo in civilno družbo s poudarkom na prednostih participativne demokracije; zaostanek večine držav v Donavski regiji na področju uporabe interneta za krepitev demokratične udeležbe v primerjavi z ostalim evropskimi državami; Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo kot primer organizirane civilne družbe, ki izvaja demokratične, stabilizacijske in ekonomske funkcije na področju digitalne enakosti, zasebnosti na svetovnem spletu, prostega programja, internetne nevtralnosti, odprte vlada in demokratične e-participacije.
Brez zaupanja javnosti je digitalna vlada sama sebi namen

Pregled javnih uprav 2015, ki ga je objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj kaže, da je Slovenija na področju digitalne vlade aktivna pri uporabi družbenega omrežja Twitter, da se nahaja v povprečju po uporabi storitev e-uprave s strani posameznikov, zaostaja pa na področju odprtih podatkov javnega sektorja. Slovenska javna uprava bi lahko v večji meri izkoriščala e-orodja za dvosmerno komunikacijo z državljani.

Z vidika razvoja vključujoče informacijske družbe so posebej relevantne primerjave Slovenije na področju digitalne vlade, ki zajema delovanje javne uprave pri uporabi družbenih omrežij, učinkovitosti, odprtih podatkih in uporabi storitev e-uprave. V nadaljevanju predstavljamo povzetke v poročilu dostopnih podatkov za uporabo družbenih omrežij, odprtih podatkov in uporabo storitev e-uprave s strani posameznikov. Dodali smo tudi primerjavo Slovenije na področju zaupanja v vlado, ki je velikokrat povezana z uporabo digitalnih tehnologij za demokratično udeležbo.

Celotno besedilo je objavljeno na spletni strani Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo http://www.informacijska-druzba.org/digitalna-javna-uprava-v-sloveniji-povprecje-oecd/.

Zavod za upravno poslovanje in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vabita na javno razpravo z naslovom »PAMETNO MESTO KRANJ IN EVROPSKE DIGITALNE STORITVE PO MERI OBČANOV«, ki bo potekala v četrtek, 20. oktobra 2016, ob 16. uri v coworking in start-up centru Kovačnica, Župančičeva 22, Kranj.

Nova spletna stran Inštituta za elektronsko participacijo

Vabimo vas k ogledu nove spletne strani Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo, ki je namenjena predstavitvi organizacije in vsebin na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti z družbeno inovativno rabo interneta. 

Na spletnih straneh so dostopne informacije o organiziranosti, delovanju, omreženosti in dosežkih inštituta kot tudi poslovna poročila in prisotnost v medijih. Del vsebin je prilagojen ciljnim javnostim organizacije.

Slovenija poslabšala uvrstitev na indeksu e-participacije ZN

Združeni narodi so objavili najnovejše poročilo o elektronski upravi z naslovom The United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People. Sedmo v seriji poročil predstavlja stanje na področju odprte, odzivne in k sodelovanju z ljudmi usmerjene državne in javne uprave.

Republika Slovenija se v tabeli indeksa e-participacije Združenih narodov (str. 134 v poročilu) uvrstila na 72. mesto nominalne lestvice držav oz. na 24. mesto po indeksirani vrednosti (0.2105) v družbi Bolivije, Kitajske, Indonezije, Senegala, Grenade, Latvije, Gruzije in Filipinov ter tako občutno poslabšala uvrstitev iz leta 2010, ko je zasedala 20. mesto na nominalni lestvici oz. imela vrednost indeksa 0.5143.

V primerjavi s preteklimi merjenji je Slovenija izboljšala splošni indeks razvoja e-uprave za štiri mesta in se uvrstila na 24. mesto nominalne lestvice držav. Opis metodologije poročila in podrobnejši podatki so dostopni v statističnem aneksu (pdf).

Opomba: Prispevek povzema v poročilu ZN objavljene in dostopne podatke. Refleksija vsebine poročila z vidika uporabljene metodologije, konceptov in rezultatov na področju e-participacije je dostopna prek povezave Komentar: Kakšno je dejansko stanje e-participacije v slovenski javni upravi? (objavljeno 25. maja 2012).

Komentar: Kakšno je dejansko stanje e-participacije v slovenski javni upravi?

V zadnjem obdobju sta se v javnosti pojavili dve novici s področja elektronske participacije v slovenski javni upravi, ki sta povezani z Združenimi narodi. Prva se nanaša na objavo najnovejšega poročila Združenih narodov o stanju e-uprave in druga na osvojitev druge nagrade Združenih narodov s področja odličnosti v javni upravi. Obe novici na nasprotujoč si način osvetljujeta aktualno stanje na področju participacije državljanov v demokratičnih procesih in postopkih priprave predpisov v okviru elektronske uprave ter tako kličeta po dodatni refleksiji aktualnih izzivov e-participacije v Sloveniji.

Napoved: Bled eConference 17. do 20. junij

Na Bledu bo med 17. in 20. junijem v organizaciji eCentra Fakultete za organizacijske vede na Univerzi v Mariboru potekala 25. eConference (www.bledconference.org), ki predstavlja eno izmed osrednjih mednarodnih konferenc v Sloveniji na temo e-poslovanja, e-zdravja in e-uprave. Na konferenci bo sodeloval tudi Inštitut za elektronsko participacijo s prispevkom v strokovni razpravi na temo Is eParticipation still a viable way to reconnect citizens with the policy-making process in these recessionary times?. Program konference je na voljo na spletni povezavi http://bledconference.org/index.php/eConference/2012/schedConf/program.

Izid knjige  Connecting Democracy:  Online Consultation and the Flow of Political Communication

Pri založbi MIT Press je izšla knjiga “Connecting Democracy: Online Consultation and the Flow of Political Communication“, ki sta jo uredila prof. dr. Stephen Coleman in prof. dr. Peter M. Shane. Predstavlja rezultat preučevanja izkušenj in potencialov spletnih posvetovanj v ZDA in Evropi. Med 19 sodelujočimi raziskovalci je z dvema prispevkoma v zborniku sodelovala tudi dr. Polona Pičman Štefančič, članica strokovnega sveta Inštituta za elektronsko participacijo. Njena prispevka sta vključena v poglavje The Legal Architecture of Online Consultation.

NAPOVEDNIK: Mednarodne konference, simpoziji in delavnice

Objavljamo napovednik in rokovnik za oddajo prispevkov na mednarodnih konferencah, simpozijih in delavnicah s področja e-participacije in e-demokracije v letu 2012:

1. 9th Scandinavian Workshop on E-government. Copenhagen Business School, Danska, 9.-10. februar, 2012 http://www.cbs.dk/sweg2012.

Nevladne organizacije in k državljanom usmerjena e-uprava

Med 6. in 8. marcem je na Bledu potekala konferenca Renesansa za e-upravljanje, ki je naslovila inovativne pristope v javnih storitvah za državljane, krepitvi družbene blaginje in povečevanju gospodarske konkurenčnosti v Srednji in vzhodni Evropi, katere spodbuja vse hitrejši razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Demokratična tveganja digitalne družbe 4 – tehnokratska e-uprava

Tehnokratska e-uprava je rezultat vladnih politik na področju razvoja e-uprave, ki so bile usmerjene v organizacijo boljšega zagotavljanja storitev za državljane, manj pa v zagotavljanje njihovega vpliva na razvoj e-uprave (Misuraca 2007, 37), kar raziskovalci opisujejo kot informacijska uprava (Mayer-Schönberger in Lazer 2007, 5-9). Obeti e-uprave, da se bodo z zagotavljanjem spletnih storitev za državljane okrepili odzivnost, odgovornost, vključenost in dostopnost državnih ustanov (West 2005, 103), so v praksi omejeni na enosmerni elektronski dostop do informacij in komunikacijo prek elektronske pošte (Delakorda 2008a, 190).

Pregled oktobrskega dogajanja

Lepo vabljeni k branju rednih mesečnih e-novic Inštituta za elektronsko participacijo, v katerih predstavljamo aktualno dogajanje na področju elektronske participacije, digitalne demokracije in politične informatike v povezavi z aktivnostmi inštituta. Spletna verzija novic je dostopna prek povezave E-mesečnik INePA oktobrski e-mesečnik 2012.

E-Participation in Southeast European countries is very low

FORSEE SWOT analysis of ICT related aspects and key trends in eGovernment in the Southeast European countries in the last 5 years shows that Human Capital is the major strength of the eGovernment development in the region, but e-Participation is very low.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home