Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Kakšna je spletna vizualizacija vašega odnosa do migracij v Evropi?

  • PDF

PbP immigration individual position small

Inštitut za elektronsko participacijo sodeluje v okviru evropskega projekta Puzzled by Policy pri razvoju prosto dostopnega spletnega orodja za koordinatno in grafično vizualizacijo posameznikovih stališč do različnih migrantskih vprašanj. Lepo vabljeni, da preizkusite spletno vizualizacijo Policy profiler (http://join.puzzledbypolicy.eu/en-gb/policyprofiler.aspx) in preverite ujemanje vaših stališč do migrantske problematike s pozicijami različnih deležnikov ter jih primerjate z več kot 4.500 drugimi uporabniki.

1. Namen in cilj projekta
2. Uporabniške možnosti
3. Vprašalnik o odnosu do migrantskih vprašanj
4. Spletna vizualizacija odnosa do migracij
5. Delitev rezultatov prek družbenih omrežij in vključitev v spletno razpravo
6. Metodologija in uspehi aplikacije Policy profiler

1. Namen in cilj projekta
Projekt Puzzled by Policy je namenjen informiranju in vključevanju zainteresiranih posameznikov ter javnosti v aktualne razprave in oblikovanje politik na področju migracij na nacionalni in evropski ravni. Cilj projekta je identificirati rešitve in predloge na področju migrantske problematike, jih posredovati pristojnim odločevalcem na nacionalni in evropski ravni ter pridobiti njihov odziv. Prva vsebinska poročila in odzivi odločevalcev so dostopna na spletni strani projekta.

2. Uporabniške možnosti
Na skupnem spletnem portalu http://join.puzzledbypolicy.eu, ki je posameznikom in organizacijam na voljo v petih jezikih, so dostopne naslednje tri aplikacije: vprašalnik o odnosu do migrantskih vprašanj z vizualizacijo odgovorov Policy profiler, večjezična moderirana spletna razprava o migrantskih problematikah U-debate (integracija, zaposlovanje, študij, nezakonita migracija itd.) in spletni vtičnik Widget za dostop, uporabo in razširjanje aplikacije Policy profiler prek spletnih družbenih omrežij, dnevnikov ali strani.
Del moderiranih spletnih razprav poteka tudi v slovenskem jeziku v okviru tem, katere so predlagali nevladne organizacije in posamezniki v Sloveniji, ki so aktivni na področju migracij.

3. Vprašalnik o odnosu do migrantskih vprašanj
Anonimni vprašalnik o odnosu do migracij z vizualizacijo odgovorov v angleškem jeziku (http://join.puzzledbypolicy.eu/en-gb/policyprofiler.aspx) sestavlja 14 splošnih trditev, ki so razdeljene v naslednjih 5 sklopov: migracije zaradi zaposlitve, migracije zaradi študija, migracije zaradi ponovnega združevanja družin, migracije zaradi pridobitve državljanstva in stalnega prebivališča ter nezakonite migracije in vračanje migrantov.

PbP migration profiler

Uporabniki pri izpolnjevanju vprašalnika označijo stopnjo strinjanja oz. nestrinjanja s posameznimi trditvami ter jih rangirajo glede na pomembnost.

PbP migration profiler questions

Po zaključku izpolnjevanja vprašalnika lahko uporabniki po želji vpišejo svoje demografske podatke, ki bodo uporabljeni za namen statistične analize rezultatov. Stališča in podatke potrdijo s klikom na Submit.

PbP migration profiler demographics

4. Spletna vizualizacija odnosa do migracij
Rezultati vprašalnika so prikazani v treh oblikah spletne vizualizacije in sicer: (1) uporabnikovo stališče do migracij v odnosu do pozicij različnih evropskih deležnikov, (2) uporabnikovo stališče do migracij s stopnjami ujemanja z različnimi evropskimi deležniki in (3) uporabnikovo stališče do migracij v odnosu do ostalih uporabnikov aplikacije.

Koordinatna vizualizacija uporabnikovega stališča do migracij (v koordinatnem sistemu večje-manjše število migrantov in več-manj pravic za migrante) v odnosu do pozicij različnih evropskih deležnikov (sindikatov, inštitutov in nevladnih organizacij). Primerjavo je mogoče vizualizirati na ravni posameznih sklopov migrantske problematike.

PbP immigration stakeholder relation

Grafična vizualizacija uporabnikovega stališča do migracij s stopnjami ujemanja z različnimi evropskimi deležniki (sindikati, inštituti in nevladnimi organizacijami).

PbP immigration stakeholder match

Koordinatna vizualizacija uporabnikovega stališča do migracij (v koordinatnem sistemu večje-manjše število migrantov in več-manj pravic za migrante) v odnosu do ostalih uporabnikov aplikacije. Primerjavo je mogoče dodatno vizualizirati v odnosu do uporabnikov iz Grčije, Italije, Madžarske in Španije.

PbP immigration individual position

5. Delitev rezultatov prek družbenih omrežij in vključitev v spletno razpravo
Rezultate spletne vizualizacije lahko uporabniki delijo prek spletnih družbenih omrežij Facebook, Twitter in Linkedin. Prav tako jih lahko na podlagi predhodne registracije shranijo na spletnem portalu Puzzled by Policy.
Rezultate vizualizacije lahko uporabniki komentirajo v moderirani spletni razpravi http://join.puzzledbypolicy.eu/en-gb/udebate.aspx, ki je dostopna prek zavihka Join the debates! na levi strani aplikacije. Spletne razprave v angleškem jeziku so razdeljene na posamezne sklope migrantske problematike: migracije zaradi zaposlitve, migracije zaradi študija, migracije zaradi ponovnega združevanja družin, migracije zaradi pridobitve državljanstva in stalnega prebivališča ter nezakonite migracije in vračanje. Za slovenske uporabnike je na voljo tudi slovenski sklop razprav. Za objavljanje prispevkov v moderirani spletni razpravi je potrebna predhodna registracija.

PbP immigration profiler share

6. Metodologija in uspehi aplikacije Policy profiler
Metodologija spletne vizualizacije temelji na kodiranju podatkov in informacij, pridobljenih na podlagi institucionalne analize migracijske politične arene v Evropski uniji, pregleda političnih dokumentov in zakonodaje, kartiranja deležnikov in njihovih političnih pozicij ter javno mnenjskih raziskav o odnosu do migracij v EU. Analizo in kodiranje je izvedel Evropski univerzitetni inštitut v sodelovanju s partnerji projekta. Strokovne gradiva in projektna poročila, ki se nanašajo na aplikacijo Policy profiler so dostopna na spletni strani projekta Puzzled by Policy (www.puzzledbypolicy.eu).

Orodje Policy profiler je bilo prvič uspešno uporabljeno kot aplikacija za ugotavljanje volilnih preferenc EU profiler v kontekstu Evropskih volitev leta 2009. EU profiler je uporabnikom omogočal identifikacijo volilnih izbir in ugotavljanje stopnje političnega ujemanja s programi političnih strank. EU profiler je istega leta prejel prvo nagrado na World e-Democracy Forum (pdf).

mag. Simon Delakorda

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS