Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Kakšna naj bo z vidika javnega interesa univerzalna storitev v elektronskih komunikacijah in kdo naj jo zagotavlja?

  • PDF

 

univerzalna-telekomunikacijska-storitev.jpgPredstavniki civilne družbe v Svetu za elektronske komunikacije RS (predstavniki potrošniških, reprezentativnih invalidskih organizacij in izobraževalnih institucij), Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, Društvo Lugos in Zavod Kiberpipa so organizirali javno razpravo z naslovom »Kakšna naj bo z vidika javnega interesa univerzalna storitev v elektronskih komunikacijah in kdo naj jo zagotavlja?«, ki je potekala v petek, 24. maja 2013, v Kiberpipi. Dogodek predstavlja prvega v seriji periodičnih javnih razprav med nevladnimi organizacijami o ključnih izzivih digitalne družbe.

V razpravi so sodelovali dr. Dušan Caf, predsednik Sveta za elektronske komunikacije RS, Marko Mikulin, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Boštjan Okorn, Zveza potrošnikov Slovenije, Andrej Vernekar, društvo Lugos in Benjamin Žnidaršič, Zveza paraplegikov Slovenije. Pogovor je povezoval mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo.

Univerzalna storitev je opredeljena kot najmanjši nabor elektronskih komunikacijskih storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v državi po dostopni ceni, ne glede na njihovo geografsko lego. Regulator določi izvajalca univerzalne storitve, razen v primerih, ko je trg dovolj razvit in določitev izvajalca univerzalne storitve za del teh storitev ali za pokrivanje dela ozemlja države ni potrebna. Koncept univerzalne storitve, kakršnega poznamo v Sloveniji, je treba korenito posodobiti. Pri tem pa se z vidika javnega interesa postavljajo naslednja vprašanja: Kako naj bo univerzalna storitev opredeljena, da bo prispevala k premoščanju naraščajoče digitalne neenakosti? Kako naj univerzalna storitev ureja dostop uporabnikov invalidov do elektronskih komunikacijskih storitev? Kakšne naj bodo minimalne zahteve glede kakovosti univerzalne storitve? Kakšna naj bo minimalna hitrost širokopasovnega dostopa do interneta, ki mora postati sestavni del prenovljene univerzalne storitve, če naj ta prispeva k zmanjševanju digitalnega razkoraka? Kdo naj zagotavlja univerzalno storitev elektronskih komunikacij in kako naj bo urejeno njeno financiranje? Kakšna naj bo pri tem vloga civilne družbe?

Dogodek je bil organiziran v okviru javnih posvetovanj o podzakonskih aktih, ki urejajo univerzalno storitev, ki jih pripravljata Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS