Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Sporočilo za javnost ob Mednarodnemu dnevu telekomunikacij in informacijske družbe

  • PDF

Sporocilo-za-javnostInštitut za elektronsko participacijo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe, katerega namen je ozaveščati o možnostih uporabe interneta in ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za izboljševanje kakovosti življenja, opozarja na krepitev demokratičnih tveganj na področju globalnega nadzora nad internetom, digitalne neenakosti in poblagovljanja interneta. Pri tem izpostavlja otežene pogoje sodelovanja organizirane civilne družbe v postopkih sprejemanja predpisov, ki se nanašajo na razvoj in delovanje digitalne družbe v Sloveniji.

Razvoj digitalne družbe odpira vrsto tveganj za delovanje politične demokracije na globalni, nacionalni in lokalni ravni, kot so digitalna neenakost pri uporabi interneta za aktivno vključevanje v javno življenje, poblagovljanje politike in volivcev prek tržne logike informiranja v družbi spektakla, nepregleden vsebinski in infrastrukturni nadzor nad internetom, različne oblike kršitev digitalne zasebnosti in demokratični participaciji nenaklonjena tehnokratska e-uprava.

Izpostavljena tveganja so rezultat posledic, ki prinašajo negativne plati tehnološkega razvoja na kakovost življenja ljudi, delovanje družbe in politike. Digitalna družba postaja družba tveganja zaradi sprejemanja odločitev o uporabi in regulaciji digitalnih tehnologij skozi komunikacijske in odločevalske procese, ki javnosti in uporabnikom otežujejo, da bi enakovredno ob stroki, državi in industriji soodločali o smereh tehnološkega in družbenega razvoja. Takšen pristop zrcali strateški dokument Digitalna agenda za Evropo, ki podreja razvoj in regulacijo digitalnih tehnologij in storitev ekonomskim ciljem, kot so krepitev zaposlitvenih kompetenc, povečevanje gospodarske rasti in konkurenčnosti, veliko manj pozornosti pa namenja vprašanjem digitalne neenakosti, nadzoru interneta in razvoju e-uprave v kontekstu krepitve demokratične participacije.

Uspešno upravljanje demokratičnih tveganj digitalne družbe na mednarodni in nacionalni ravni zato potrebuje poleg strukturiranega civilnega dialoga pri sprejemanju političnih odločitev, zakonodaje in predpisov tudi profesionalne, dobro organizirane in neodvisne nevladne organizacije, ki nastopajo kot enakopravni deležniki in vplivni zagovorniki javnega interesa. V Sloveniji vse večji del delovanja nevladnih organizacij prehaja na prostovoljsko raven zaradi krčenja projektov iz naslova javnih sredstev, omejenega dostopa do organizacijske infrastrukture in vstopanja profitnih organizacij na področja neprofitnih civilno družbenih aktivnosti. Posledično se obstoječih vzvodov demokratičnega vplivanja na regulacijo digitalnih tehnologij zaradi zadostnih finančnih in strokovnih virov veliko uspešneje poslužujejo industrijski in telekomunikacijski akterji, ki večinoma sledijo lastnim poslovnim interesom na področju s strani davkoplačevalcev financiranih investicij v javno digitalno infrastrukturo in storitve.

Vprašanje civilnega dialoga na področju digitalne družbe kot javne politike je zato ključno razvojno vprašanje kakovosti življenja. Digitalne tehnologije je treba razumeti kot orodje in ne kot cilj digitalne družbe. Njihov razvoj je spodbudil nastajanje novih nevladnih organizacij, ki naslavljajo tveganja digitalne družbe kot del svojega poslanstva. Uspešno in dolgoročno naslavljanje digitalnih tveganj pa poleg uspešnih prostovoljskih projektov digitalnega opismenjevanja, promocije odprtokodnih rešitev in recikliranja računalniške opreme zahteva tudi sposobnost profesionalnega organiziranja, vsebinskega povezovanja, strokovnega delovanja in medijskega nastopanja nevladnih organizacij kot interesnega akterja na področju politik in zakonodaje digitalne družbe, javnih elektronskih komunikacij in infrastrukture ter projektov državne e-uprave.

Celotno sporočilo za javnost v pdf je dostopno na povezavi: http://www.inepa.si/images/stories/datoteke/Sporocilo_za_javnost_mednarodni_dan_informacijske_druzbe_2013_INePA.pdf http://www.inepa.si/images/stories/datoteke

Projekti

Smart eDemocracy Against Fake News


Mreza-NVO-VID-tehnologije


Pametni glas NVOPametni glas NVO


European Citizens Crowdsourcing


Dnevi-VID-2015-informacijska-druzba


e-participacija-evropska-unija


Evropska drzavljanska pobuda


puzzled by policy


Ljudski protesti na svetovnem spletu

E-novice INePA

Arhiv Novic >>

Kontakt

Naslov: Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
Tel: (+386) 41 365 529
E-pošta: info@inepa.si

Uspešne prakse

Državljanski forum Evropske razprave
e-participacija.si
predsedovanje.si

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS